Nageslacht van Harmannus Dercks Hartzma
Nageslacht van Harmannus Dercks Hartzma

Generatie I

I.  Harmannus Dercks Hartzma, Controleur van het fort Bourtange, ovl. voor 1673, tr. (1) op 10 jul 1624 te Groningen [gr] met Bawijen Knotte
  Bawijen Knotte, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Martino Sconero, convooimeester van het fort Bourtange. 
  Harmannus Dercks Hartzma, tr. (2) op 23 jan 1636 te Groningen [gr] met Heyeltien Siurtzema ( Siurtsma ), dr. van Wiebe Suertz en Aeffijn Eelts. 
 3 kinderen: 
  1.  Derck
  2.  Lammichje, geb. te Bourtange [gr]. 
  3.  Wibrandus, geb. in 1652 te Westerwolde [gr], ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 29 sep 1727 te Eenrum [gr], volgt II

Generatie II

II.  Wibrandus Hartzma, (zn. van I), geb. in 1652 te Westerwolde [gr], 
 Dominee in Mensingeweert en Maarslag (Leens) 1682-1686 
 van 1686 tot 29 september 1727 in Eenrum 
 Ovl. (Ongeveer 75 jaar oud) op 29 sep 1727 te Eenrum [gr], tr. (resp. ongeveer 30 en 19 jaar oud) (1) op 7 sep 1682 te Groningen [gr] met Magdalena Trommius, dr. van Abraham Trommius (Dominee) en Hillegonda Martinus, geb. op 28 jan 1663 te Haren [gr], ovl. (29 jaar oud) op 12 apr 1692 te Eenrum [gr]. 
 5 kinderen: 
  1.  Abrahamus, geb. op 24 aug 1683 te Groningen [gr], ovl. (49 jaar oud) op 7 feb 1733 te Jukwerd [gr], volgt III
  2.  Hermannus, geb. op 21 okt 1684 te Mensingeweer (Leens) [gr], ged. op 26 okt 1684 te Mensingeweer (Leens) [gr],  
   Geregistreerd 29 augustus 1704 als Student Philosophy aan de universiteit van groningen. 
  3.  Johannes Martinus, geb. op 8 jun 1687 te Eenrum [gr], ged. op 12 jun 1687 te Eenrum [gr], ovl. (3 jaar oud) op 8 sep 1690 te Eenrum [gr]. 
  4.  Hillegonda, geb. op 20 jun 1689 te Eenrum [gr], ged. op 23 jun 1689 te Eenrum [gr]. 
  5.  Johanes Martinus, geb. op 10 sep 1691 te Eenrum [gr], ovl. (7 maanden oud) op 10 apr 1692 te Eenrum [gr]. 
  Wibrandus Hartzma, tr. (2) met Catherine Maria Menninck
 6 kinderen: 
  1.  Harmannus, geb. op 30 mei 1700 te Eenrum [gr], ged. op 2 jun 1700 te Eenrum [gr], ovl. (23 jaar oud) op 20 sep 1723 te Eenrum [gr]. 
  2.  Johannes Martinus, geb. op 4 aug 1701 te Eenrum [gr], ged. op 4 aug 1701 te Eenrum [gr], ovl. circa 1701 te Eenrum [gr]. 
  3.  Helena Magdalena, geb. op 8 jul 1702 te Eenrum [gr], ged. op 9 jul 1702 te Eenrum [gr]. 
  4.  Johannes Martinus, ged. op 26 aug 1703 te Eenrum [gr], ovl. circa 1703 te Eenrum [gr]. 
  5.  Johannes Martinus, geb. op 10 sep 1704 te Eenrum [gr], ged. op 14 sep 1704 te Eenrum [gr]. 
  6.  Margaretha Elisabeth, geb. op 29 aug 1706 te Eenrum [gr], ged. op 5 sep 1706 te Eenrum [gr]. 

Generatie III

III.  Abrahamus Hartzma, (zn. van II), geb. op 24 aug 1683 te Groningen [gr], ged. op 26 aug 1683 te Groningen [gr], 
 Geregistreerd 9 september 1702 als Student Philosophy aan de universiteit van groningen 
 Dominee te Jukwerd (Appingedam) tot zijn dood op 7 februari 1733 
 Ovl. (49 jaar oud) op 7 feb 1733 te Jukwerd [gr], relatie met Maria Meijers
 Maria woonde bij haar dochter Maria Magdalena Hartzma in 1758. In Obergum(Winsum) in de Westerstraat. 
 8 kinderen: 
  1.  Magdalena, geb. op 24 sep 1715 te Jukwerd [gr]. 
  2.  Anna Margareta, geb. op 18 jan 1717 te Jukwerd [gr], ovl. in 1717 te Jukwerd [gr]. 
  3.  Anna Margaret, geb. op 17 mrt 1718 te Jukwerd [gr], ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1724 te Jukwerd [gr]. 
  4.  Wybrandus, geb. op 6 mrt 1719 te Jukwerd [gr]. 
  5.  David, geb. op 15 jun 1723 te Jukwerd [gr], ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1730 te Jukwerd [gr]. 
  6.  Anna Margret, geb. op 17 sep 1724 te Jukwerd [gr]. 
  7.  Maria Regina, geb. op 25 feb 1727 te Jukwerd [gr]. 
  8.  David, geb. op 29 jan 1731 te Jukwerd [gr], ovl. (76 jaar oud) op 10 sep 1807 te Aduard [gr], volgt IV

Generatie IV

IV.  David Hartzma, (zn. van III), geb. op 29 jan 1731 te Jukwerd [gr], Bakker, Ouderling van de gereformeerde kerk te Zuidhorn, ovl. (76 jaar oud) op 10 sep 1807 te Aduard [gr], tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) op 1 jan 1753 te Zuidhorn [gr] met Margaretha Harms, geb. in 1727, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 5 sep 1800 te Zuidhorn [gr]. 
 9 kinderen: 
  1.  Maria, ged. op 14 okt 1753 te Zuidhorn [gr]. 
  2.  Abraham Davids, geb. op 12 jan 1755 te Zuidhorn [gr], ovl. (63 jaar oud) op 16 sep 1818 te Ezinge [gr], volgt V
  3.  Grietje, ged. op 10 okt 1756 te Zuidhorn [gr]. 
  4.  Anna Margaret, ged. op 20 nov 1757 te Zuidhorn [gr]. 
  5.  Trijntje, ged. op 2 dec 1759 te Zuidhorn [gr]. 
  6.  Helena Johanna, ged. op 20 dec 1761 te Zuidhorn [gr]. 
  7.  Harm, ged. op 11 mrt 1764 te Zuidhorn [gr]. 
  8.  Catherine, ged. op 10 nov 1765 te Zuidhorn [gr]. 
  9.  Jantje, ged. op 27 sep 1767 te Zuidhorn [gr]. 

Generatie V

V.  Abraham Davids Hartzma, (zn. van IV), geb. op 12 jan 1755 te Zuidhorn [gr], landbouwer, ovl. (63 jaar oud) op 16 sep 1818 te Ezinge [gr], tr. (beiden 25 jaar oud) (1) op 23 apr 1780 te Feerwerd, Gem. Ezinge [gr] met Boukje Franssens, dr. van Frans Douwes (Boer en deken) en Jantien Peters, geb. op 8 dec 1754 te Feerwerd [gr], ovl. (43 jaar oud) op 17 okt 1798 te Ezinge [gr]. 
 3 kinderen: 
  1.  David Hartzema, geb. op 29 jul 1781 te Ezinge [gr]. 
  2.  Frans Hartzema, geb. op 18 sep 1783 te Ezinge [gr]. 
  3.  Margarita Hartzema, geb. op 25 nov 1785 te Ezinge [gr]. 
  Abraham Davids Hartzma, tr. (resp. 44 en 21 jaar oud) (2) op 10 feb 1799 te Ezinge [gr] met Riemke Gerrits, dr. van Gerrit Jan (Boer) en Ida Luurts, geb. op 22 jan 1778 te Ezinge [gr], landbouwersche, ovl. (65 jaar oud) op 28 jul 1843 te Zuidhorn [gr]. 
 8 kinderen: 
  1.  Grietje Hartzema, geb. op 17 mrt 1800 te Ezinge [gr]. 
  2.  Gerrit Abrahams Hartzema, geb. op 4 jan 1802 te Ezinge [gr], ovl. (35 jaar oud) op 27 mrt 1837 te Warffum [gr], volgt VIa
  3.  Ieda Hartzema, geb. op 9 aug 1804 te Ezinge [gr], ged. op 2 sep 1804 te Lutjegast [gr]. 
  4.  Harm Hartzema, geb. op 24 jan 1807 te Lutjegast [gr], ovl. (83 jaar oud) op 18 jun 1890 te Euvelgunne, volgt VIb
  5.  Maria Hartzema, geb. op 25 sep 1812 te Ezinge [gr]. 
  6.  Ellie Hartzema, geb. op 28 okt 1813 te Ezinge [gr]. 
  7.  Jan Abrahams Hartzema, geb. op 30 sep 1815 te Ezinge [gr], ovl. (78 jaar oud) op 16 jan 1894 te Ezinge [gr], volgt VIc
  8.  Helena Hartzema, geb. op 27 jan 1818 te Ezinge [gr]. 

Generatie VI

VIa.  Gerrit Abrahams Hartzema, (zn. van V), geb. op 4 jan 1802 te Ezinge [gr], ged. op 23 jan 1802 te Lutjegast [gr], bakkersknegt, korenschipper, ovl. (35 jaar oud) op 27 mrt 1837 te Warffum [gr], tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 12 mei 1827 te Warffum [gr] met Martjen Cornelis Monnengh, dr. van Cornelis Monnengh en Trijntje Jochums Oortman, geb. op 25 dec 1802 te Bedum [gr], naaister. 
 2 kinderen: 
  1.  Trientje, geb. op 15 jun 1828 te Warffum [gr]. 
  2.  Abraham, geb. op 12 apr 1835 te Warffum [gr], volgt VIIa

VIb.  Harm Hartzema, (zn. van V), geb. op 24 jan 1807 te Lutjegast [gr], ged. op 22 feb 1807 te Lutjegast [gr], ovl. (83 jaar oud) op 18 jun 1890 te Euvelgunne, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 25 nov 1837 te Oldehove [gr] met Eelje Douwes Wolters, dr. van Douwe Wolters (Boer) en Trijntje Kornelis Schuiringa, geb. op 21 jun 1812 te Feerwerd [gr], ovl. (44 jaar oud) op 15 dec 1856 te Oldehove [gr]. 
 5 kinderen: 
  1.  Riemke, geb. op 9 sep 1838 te Oldehove [gr]. 
  2.  Douwe, geb. op 20 aug 1841 te Oldehove [gr]. 
  3.  Abraham, geb. op 22 dec 1843 te Oldehove [gr], ovl. (73 jaar oud) op 13 jan 1917 te Muskegon, Michican [Verenigde Staten], volgt VIIb
  4.  Trijntje, geb. op 1 jul 1847 te Oldehove [gr]. 
  5.  Wiepke, geb. op 26 dec 1849 te Oldehove [gr]. 

VIc.  Jan Abrahams Hartzema, (zn. van V), geb. op 30 sep 1815 te Ezinge [gr], arbeider, ovl. (78 jaar oud) op 16 jan 1894 te Ezinge [gr], tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) op 18 mei 1844 te Zuidhorn [gr] met Trijntje Annes Leekstra, dr. van Anne Simons Leekstra (gardenier) en Janke Douwes Edema (arbeidster), geb. op 20 nov 1818 te Bornwird Gem. Westdongeradeel, ovl. (38 jaar oud) op 26 aug 1857 te Ezinge [gr]. 
 een zoon: 
  1.  Abraham, geb. op 21 feb 1845 te Noordhorn [gr], ovl. (68 jaar oud) op 7 okt 1913 te Rasquert Gem. Baflo [gr], volgt VIIc
  Jan Abrahams Hartzema, tr. (2) met Aaltje Jacobs Schipper

Generatie VII

VIIa.  Abraham Hartzema, (zn. van VIa), geb. op 12 apr 1835 te Warffum [gr], kleermakersknecht, tr. (resp. 23 en ongeveer 35 jaar oud) op 16 sep 1858 te Termunten [gr] met Hinderyka Bakker, dr. van Roelf Bakker en Fenna Arends Redeker, geb. in 1823 te Woldendorp [gr], ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 24 jan 1860 te Termunten [gr]. 
 een zoon: 
  1.  Gerrit, geb. in 1859 te Woldendorp [gr], ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 25 jul 1942 te Groningen [gr], volgt VIIIa

VIIb.  Abraham Hartzema, (zn. van VIb), geb. op 22 dec 1843 te Oldehove [gr], ovl. (73 jaar oud) op 13 jan 1917 te Muskegon, Michican [Verenigde Staten], tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) op 21 jul 1873 te Ezinge [gr] met Annegien Boersema, dr. van Mente Jans Boersema en Mattje Theodorie, geb. op 20 feb 1843 te Wierum, (Aduard) [gr]. 
 5 zonen: 
  1.  Harm Hartsema, geb. op 16 apr 1874 te Feerwerd [gr], ovl. (3 maanden oud) op 24 jul 1874 te Ezinge [gr]. 
  2.  Harm (Harry) Hartsema, geb. op 18 mei 1875 te Feerwerd [gr], ovl. (47 jaar oud) op 4 jan 1923 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], volgt VIIIb
  3.  Jan Hartsema, geb. op 4 dec 1879 te Groningen [gr], ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1882. 
  4.  John Hartsema, geb. op 4 apr 1882 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], volgt VIIIc
  5.  Abraham Hartsema, geb. op 15 jun 1885 te Muskegon, Michican [Verenigde Staten], ovl. (79 jaar oud) in nov 1964 te State Michigan [Verenigde Staten], volgt VIIId

VIIc.  Abraham Hartzema, (zn. van VIc), geb. op 21 feb 1845 te Noordhorn [gr], arbeider; boerenknecht, ovl. (68 jaar oud) op 7 okt 1913 te Rasquert Gem. Baflo [gr], tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op 16 mei 1874 te Ezinge [gr] met Jantje van Dijk, dr. van Jannus Hendriks van Dijk en Henderika Alberts Horneman (arbeidster), geb. op 7 dec 1845 te Saaksum [gr], dienstmeid, ovl. (77 jaar oud) op 6 apr 1923 te Rasquert Gem. Baflo [gr]. 
 5 kinderen: 
  1.  Jan, geb. op 30 jul 1874 te Ezinge [gr], ovl. (67 jaar oud) op 27 feb 1942 te Warffum [gr], volgt VIIIe
  2.  Jans, geb. op 31 jan 1877 te Ezinge [gr], ovl. (8 jaar oud) op 16 dec 1885 te Ezinge [gr]. 
  3.  Tiemen, geb. op 23 aug 1879 te Ezinge [gr], volgt VIIIf
  4.  Henricus, geb. op 8 feb 1882 te Ezinge [gr], ovl. (36 jaar oud) op 2 nov 1918 te Deventer [ov], volgt VIIIg
  5.  Hendriktje, geb. op 23 jul 1887 te Oldenhove. 

Generatie VIII

VIIIa.  Gerrit Hartzema, (zn. van VIIa), geb. in 1859 te Woldendorp [gr], kuiper, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 25 jul 1942 te Groningen [gr], tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op 18 nov 1882 te 't Zandt [gr] met Janna Vegter, dr. van Willem Vegter en Aafke Star, geb. in 1861 te Oosterwijtwerd [gr], ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 9 jan 1938 te Groningen [gr]. 
 een zoon: 
  1.  Willem, geb. in 1887 te 't Zandt [gr], tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 28 aug 1909 te 't Zandt [gr] met Klaaske van der Berg, dr. van Jetze van der Berg en Grietje Booitsma, geb. in 1883 te Pieterzijl [gr], tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op 27 mei 1914 te Amsterdam [nh] met zijn tante Tektje Vegter, dr. van Willem Vegter en Aafke Star, geb. in 1888 te Grijpskerk [gr]. 

VIIIb.  Harm (Harry) Hartsema, (zn. van VIIb), geb. op 18 mei 1875 te Feerwerd [gr], ovl. (47 jaar oud) op 4 jan 1923 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) in 1901 te Michigan [Verenigde Staten] met Hatty Ritman, geb. op 22 okt 1879 te Nederlands, ovl. (63 jaar oud) in sep 1943 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten]. 
 4 kinderen: 
  1.  Abraham, geb. op 20 jul 1902 te Michigan [Verenigde Staten], ovl. (72 jaar oud) op 8 jul 1975 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], tr. met Anna Thorton, geb. op 13 mrt 1896, ovl. (77 jaar oud) op 2 nov 1973 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten]. 
  2.  Arnold Buster, geb. op 24 nov 1908 te Michigan [Verenigde Staten], ovl. (65 jaar oud) op 20 apr 1974 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], tr. met Alice Wiechner, geb. op 29 dec 1910, ovl. (77 jaar oud) op 16 jan 1988 te Dalton, Muskegon, Michigan [Verenigde Staten]. 
  3.  Harold, geb. op 24 nov 1908 te Michigan [Verenigde Staten], ovl. (59 jaar oud) in okt 1968 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) op 7 jan 1932 te Inrrehauin Indiana [Verenigde Staten] met Evelyn Ebba Hazel Pedersen, dr. van Jack Pedersen en Eva Muskovin, geb. op 28 okt 1913 te Fort Wayne, Indiana [Verenigde Staten], ovl. (78 jaar oud) op 7 aug 1992 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten]. 
  4.  Marjorie, geb. in 1915 te Michigan [Verenigde Staten], ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 2002, tr. met Ernie Hanson

VIIIc.  John Hartsema, (zn. van VIIb), geb. op 4 apr 1882 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], tr. met Jenny Dijksterhuis, geb. op 11 jun 1883 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], ovl. (87 jaar oud) in sep 1970 te Fremont, Newaygo, Michigan [Verenigde Staten]. 
 2 kinderen: 
  1.  Abraham John, geb. op 11 okt 1907 te Muskegon Michigan [Verenigde Staten], ovl. (81 jaar oud) op 30 jul 1989 te Fremont, Newaygo, Michigan [Verenigde Staten], tr. (35 jaar oud) op 16 mei 1943 te Kent City, Mi [Verenigde Staten] met Ann Matuzensky, geb. te Ohio [Verenigde Staten]. 
  2.  Genevieve, geb. op 19 jun 1911 te Muskegon, Michican [Verenigde Staten], tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 3 apr 1935 met Howard Alvin Davis, zn. van John Alvin Davis en Matie Elizabeth Haring, geb. op 25 jun 1909 te Brighton, Michigan [Verenigde Staten]. 

VIIId.  Abraham Hartsema, (zn. van VIIb), geb. op 15 jun 1885 te Muskegon, Michican [Verenigde Staten], ovl. (79 jaar oud) in nov 1964 te State Michigan [Verenigde Staten], tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 10 mei 1910 te Muskegon Michigan [Verenigde Staten] met Dena (Jennie) de Boer, geb. op 30 apr 1887 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], ovl. (76 jaar oud) op 31 jul 1963 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten]. 
 3 kinderen: 
  1.  Abraham Julius, geb. op 9 nov 1911 te Norton Shores, Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], ovl. (84 jaar oud) op 20 mei 1996 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], tr. (27 jaar oud) op 8 mrt 1939 met Margaret Green
  2.  Cornelia, geb. op 18 aug 1915 te Norton Shores, Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], ovl. (82 jaar oud) op 27 mei 1998 te Muskegon, Michigan [Verenigde Staten]. 
  3.  Julius, geb. in 1920 te Norton Shores, Muskegon, Michigan [Verenigde Staten], tr. met Elizabeth Mccann, geb. te Philadelphia [Verenigde Staten]. 

VIIIe.  Jan Hartzema, (zn. van VIIc), geb. op 30 jul 1874 te Ezinge [gr], boerenknecht, ovl. (67 jaar oud) op 27 feb 1942 te Warffum [gr], tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) op 18 mei 1901 te Winsum [fr] met Hemmina Moes, dr. van Jan Moes en Wietelina Wetsema, geb. op 2 mrt 1879 te Garnwerd Gem. Ezinge [gr], dienstmeid, ovl. (65 jaar oud) op 1 jul 1944 te Warffum [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Abraham, geb. op 6 jan 1902 te Baflo [gr], handelsreiziger, tr. (resp. 29 en ongeveer 31 jaar oud) op 15 okt 1931 te Kampen, (gesch. op 6 jul 1956 te Kampen) met Elizabeth Catharina van der Kaaij, dr. van Antoon van der Kaaij en Elizabeth Catharina Janssen, geb. in 1900 te Kampen. 
  2.  Wiedelina, geb. op 22 jun 1903 te Baflo [gr]. 
  3.  Jantje, geb. op 23 jun 1905 te Baflo [gr]. 
  4.  Johanna, geb. op 16 sep 1918 te Baflo [gr], ovl. (85 jaar oud) op 6 feb 2004 te Uithuizen [gr], volgt IXa

VIIIf.  Tiemen Hartzema, (zn. van VIIc), geb. op 23 aug 1879 te Ezinge [gr], tr. (22 jaar oud) op 5 mrt 1902 te Warffum [gr] met Anje Tegeler, dr. van Carl Heinrich Tegeler (daglooner) en Trientje Vogel, geb. te Warffum [gr], dienstmeid, ovl. op 15 mrt 1943 te Baflo [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Abraham, geb. op 4 mei 1902 te Rasquert Gem. Baflo [gr]. 
  2.  Hendrik, geb. op 8 jun 1903 te Rasquert Gem. Baflo [gr]. 
  3.  Nn, geb. en ovl. op 28 dec 1904 te Den Andel Gem. Baflo [gr]. 
  4.  Jan, geb. in 1907 te Baflo [gr], ovl. (minder dan ťťn jaar oud) op 25 mrt 1907 te Baflo [gr]. 

VIIIg.  Henricus Hartzema, (zn. van VIIc), geb. op 8 feb 1882 te Ezinge [gr], ovl. (36 jaar oud) op 2 nov 1918 te Deventer [ov], tr. met Johanna Gerritdina Slijkhuis, dr. van Theodorus Slijkhuis en Elisabeth Abigaelle Jansen. 
 2 kinderen: 
  1.  Abraham, geb. op 19 jul 1906 te Deventer [ov], ovl. (68 jaar oud) op 15 aug 1974 te Deventer [ov], volgt IXb
  2.  Elisabeth AbigaŽlle, geb. op 19 mei 1908 te Deventer [ov], strijkster, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) op 27 dec 1928 te Deventer [ov] met Martinus Josephus Franciscus Wessels, zn. van Martinus Josephus Franciscus Wessels en Johanna Everdina Gerritsen, geb. in 1905 te Deventer [ov], strijker. 

Generatie IX

IXa.  Johanna Hartzema, (dr. van VIIIe), geb. op 16 sep 1918 te Baflo [gr], ovl. (85 jaar oud) op 6 feb 2004 te Uithuizen [gr], tr. (resp. 35 en 44 jaar oud) op 23 dec 1953 te Warffum [gr] met Jannes Kremer, zn. van Kornelis Kremer en Beerendje Kampen, geb. op 20 mrt 1909 te Middelstum [gr], Schoenmaker, ovl. (68 jaar oud) op 13 nov 1977 te Groningen [gr]. 
 2 zonen: 
  1.  Johannes Kornelis Jan (John), geb. op 5 dec 1956 te Groningen [gr], tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) op 28 sep 1978 te Uithuizermeeden [gr] met Elly Elisabeth Hoogstra, dr. van Hindrik Hoogstra en Jantina Jansje Haverkamp, geb. op 1 okt 1959 te Groningen [gr]. 2 dochters. 
  2.  Jan Hendrik, geb. op 23 mrt 1959 te Baflo [gr], relatie met Corry Kremer. 5 kinderen. 
  Jannes Kremer, zn. van Kornelis Kremer en Beerendje Kampen, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 30 jan 1933 te Baflo [gr], (ontb. door overlijden) met Tjaaktje Poel, geb. op 23 mrt 1905 te Baflo [gr], ovl. (47 jaar oud) op 4 nov 1952 te Baflo [gr]. 
 een zoon: 
  1.  Jacob, geb. op 23 jul 1935 te Baflo [gr]. 

IXb.  Abraham Hartzema, (zn. van VIIIg), geb. op 19 jul 1906 te Deventer [ov], ovl. (68 jaar oud) op 15 aug 1974 te Deventer [ov], tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 25 apr 1930 te Arnhem [ge] met Hendrika Netto, dr. van Willem Jacob Netto en Elisabeth Jacoba Roelevelt, geb. op 22 mrt 1905 te Arnhem [ge], ovl. (67 jaar oud) op 24 sep 1972 te Deventer [ov]. 
 een dochter: 
  1.  Hendrika, geb. op 9 sep 1931 te Schiebroek [zh], tr. (beiden 24 jaar oud) op 19 mei 1956 te Deventer [ov] met Jacob Leeuwe, zn. van Gerard Hendrik Leeuwe en Bertha Frederika Johanna Brendel, geb. op 18 jan 1932 te Soerakarta [IndonesiŽ].