Nageslacht van Tjebbe Wybes Hoogstra
Nageslacht van Tjebbe Wybes Hoogstra

Generatie I

I.  Tjebbe Wybes Hoogstra, ovl. op 26 mei 1800 te Burum [fr], tr. (Grietje 17 jaar oud) op 29 nov 1772 te Burum [fr] met Grietje Eedes Hiemstra, dr. van Eede Franzes en Janke Arits, geb. op 20 jan 1755 te Burum [fr], Arbeidster, ovl. (61 jaar oud) op 9 apr 1816 te Burum [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Wybe Tjebbes, geb. op 8 aug 1773 te Burum [fr], ovl. (49 jaar oud) op 2 okt 1822 te Burum [fr], volgt II

Generatie II

II.  Wybe Tjebbes Hoogstra, (zn. van I), geb. op 8 aug 1773 te Burum [fr], ged. op 15 aug 1773 te Burum [fr], ovl. (49 jaar oud) op 2 okt 1822 te Burum [fr], tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) op 12 sep 1802 te Burum [fr] met Baukjen Wiebes, dr. van Wijbe Hettes en Sibbeltje Willems, geb. in 1776 te Janum [fr], ged. in 1776 te Birdaard [fr], ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 1 mei 1826 te Burum [fr]. 
 9 kinderen: 
  1.  Tjebbe Wybes, geb. op 27 jun 1803 te Burum [fr], ged. op 10 jul 1803 te Burum [fr]. 
  2.  Tjebbe Wybes, geb. op 12 mei 1806 te Burum [fr], ovl. (59 jaar oud) op 16 apr 1866 te Burum [fr], volgt IIIa
  3.  Sibbeltje Wybes, geb. op 12 mei 1806 te Burum [fr], ged. op 1 jun 1806 te Burum [fr], Boerenmeid, ovl. (26 jaar oud) op 10 apr 1833 te Burum [fr]. 
  4.  Wybe Wybes, geb. op 12 sep 1810 te Burum [fr], ovl. (70 jaar oud) op 8 nov 1880 te Kollumerland, volgt IIIb
  5.  Grietje Wybes, geb. op 12 sep 1810 te Burum [fr], ovl. (48 jaar oud) op 17 mei 1859 te Grijpskerk [gr], volgt IIIc
  6.  Ritske Wiebes, geb. op 30 jul 1813 te Burum [fr], ovl. (41 jaar oud) op 7 mei 1855 te Kollumerland, volgt IIId
  7.  Jurjen Wybes, geb. op 30 jul 1813 te Burum [fr], ovl. (één dag oud) op 31 jul 1813 te Burum [fr]. 
  8.  Jurjen Wybes, geb. op 27 sep 1816 te Burum [fr]. 
  9.  Fokke, geb. op 24 dec 1819 te Burum [fr], volgt IIIe

Generatie III

IIIa.  Tjebbe Wybes Hoogstra, (zn. van II), geb. op 12 mei 1806 te Burum [fr], ged. op 1 jun 1806, ovl. (59 jaar oud) op 16 apr 1866 te Burum [fr], tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (1) op 18 jun 1831 te Kollumerland met Antje Harmens Riemersma, dr. van Harmen Hendriks Riemersma en Antje Meinderts de Jong, geb. op 26 nov 1811 te Burum [fr], ovl. (21 jaar oud) op 25 sep 1833 te Burum [fr]. 
 een dochter: 
  1.  Antje Tjebbes, geb. op 2 okt 1832 te Burum [fr], ovl. (5 jaar oud) op 26 okt 1837 te Burum [fr]. 
  Tjebbe Wybes Hoogstra, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (2) op 10 apr 1835 te Kollumerland met Stijntje Jacobs Alles, dr. van Jacob Jans Alles en Trijntje Haans Ferwerda, geb. op 4 nov 1807 te Burum [fr], ged. op 29 nov 1807 te Burum [fr], ovl. (29 jaar oud) op 27 jun 1837 te Burum [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Wijbe, geb. op 26 dec 1835 te Kollumerland, ovl. (1 jaar oud) op 10 okt 1837 te Kollumerland. 
  Tjebbe Wybes Hoogstra, tr. (resp. 32 en 43 jaar oud) (3) op 8 dec 1838 te Kollum [fr] met Antje Pieters Sikkema, dr. van Pieter Jacobs Sikkema en Welmoed Baukes Wiersma, geb. op 31 jan 1795 te Burum [fr], ged. op 1 mrt 1795 te Burum [fr], ovl. (77 jaar oud) op 16 apr 1872 te Burum [fr]. 

IIIb.  Wybe Wybes Hoogstra, (zn. van II), geb. op 12 sep 1810 te Burum [fr], ged. op 7 okt 1810 te Burum [fr], Werkman, ovl. (70 jaar oud) op 8 nov 1880 te Kollumerland, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op 24 apr 1838 te Kollum [fr] met Tjitske Doedes Klopstra, dr. van Doede Heines Klopstra (Schipper) en Fopkjen Meinderts de Jong, geb. op 24 sep 1814 te Burum [fr], ovl. (73 jaar oud) op 6 mrt 1888 te Kollumerland. 
 8 kinderen: 
  1.  Wybe, geb. op 22 feb 1839 te Kollumerland C.a. [fr]. 
  2.  Baukje, geb. op 31 jan 1841 te Burum [fr], ovl. (4 jaar oud) op 6 jul 1845 te Burum [fr]. 
  3.  Wybe, geb. op 12 mei 1843 te Kollumerland C.a. [fr]. 
  4.  Fokje, geb. op 30 jan 1845 te Burum [fr], ovl. (2 jaar oud) op 27 aug 1847 te Burum [fr]. 
  5.  Wybe, geb. op 14 jan 1848 te Kollumerland C.a. [fr]. 
  6.  Wybe, geb. op 23 nov 1850 te Kollumerland C.a. [fr]. 
  7.  Baukje, geb. op 12 nov 1854 te Burum [fr], ovl. (82 jaar oud) op 1 apr 1937 te Grijpskerk [gr], volgt IVa
  8.  Fokje, geb. op 23 nov 1856 te Burum [fr], ovl. (83 jaar oud) op 2 nov 1940 te Groningen [gr], volgt IVbIIIc.  Grietje Wybes Hoogstra, (dr. van II), geb. op 12 sep 1810 te Burum [fr], ged. op 7 okt 1810 te Burum [fr], ovl. (48 jaar oud) op 17 mei 1859 te Grijpskerk [gr], tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) op 6 apr 1839 te Kollum [fr] met Thomas Taekes Brouwer, zn. van Taeke Thomas Brouwer (arbeider) en Geeske Klazes, geb. op 18 jul 1803 te Kollum [fr], ged. op 6 aug 1803 te Kollum [fr], ovl. (67 jaar oud) op 18 jun 1871 te Kollumerland. 
 3 kinderen: 
  1.  Taeke, geb. op 19 jun 1839 te Kollum [fr]. 
  2.  Bouktje, geb. in 1840 te Pieterzijl [gr], ovl. (ongeveer 8 jaar oud) op 14 aug 1848 te De Waard Gem. Grijpskerk [gr]. 
  3.  Geeske, geb. op 13 apr 1847 te Kollum [fr], ovl. (9 maanden oud) op 26 jan 1848 te Visvliet [gr]. 

IIId.  Ritske Wiebes Hoogstra, (zn. van II), geb. op 30 jul 1813 te Burum [fr], Boerenknecht, ovl. (41 jaar oud) op 7 mei 1855 te Kollumerland, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) op 22 mei 1841 te Kollumerland met Sijtske Johannes Vlasman, dr. van Johannes Pieters Vlasman en Liskjen Andries Terpstra, geb. in 1814 te Ee, Gemeente Oostdongeradeel [fr]. 
 7 kinderen: 
  1.  Wybe, geb. op 5 feb 1842 te Kollumerland C.a. [fr]. 
  2.  Wybe, geb. op 21 mei 1843 te Kollumerland C.a. [fr]. 
  3.  Johannes, geb. op 10 nov 1844 te Kollumerland C.a. [fr], volgt IVc
  4.  Bauke, geb. op 18 sep 1847 te Burum [fr], volgt IVd
  5.  Pieter, geb. op 11 nov 1849 te De Waard Gem. Grijpskerk [gr]. 
  6.  Lisktje, geb. op 7 okt 1851 te De Waard Gem. Grijpskerk [gr], volgt IVe
  7.  Jurjen, geb. op 27 feb 1854 te Niehove Gem. Oldehove [gr], ovl. (50 jaar oud) op 27 nov 1904 te Middelstum [gr], volgt IVf

IIIe.  Fokke Hoogstra, (zn. van II), geb. op 24 dec 1819 te Burum [fr], tr. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op 14 feb 1843 te Marum [gr] met Sjouwktje Rozema, geb. in 1814 te Marum [gr], 
 Zij overleed in het kraambed bij de geboorte van haar jongste zoon Wiebe Hoogstra 
 Ovl. (Ongeveer 43 jaar oud) op 26 aug 1857 te Niehove [gr]. 
 6 kinderen: 
  1.  Bauktje, geb. op 5 dec 1842 te Nuis [gr], volgt IVg
  2.  Roelf, geb. op 20 nov 1844 te Oldehove [gr], tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) op 25 mei 1873 te Groningen [gr] met Anje Sluiter, dr. van Klaas Sluiter (riet- en stroodekker) en Ebeltje Pieters Zielema, geb. op 31 aug 1845 te Bellingeweer Gem Winsum [gr]. 
  3.  Hiltje, geb. op 21 mrt 1848 te Niezijl [gr], ovl. (6 weken oud) op 7 mei 1848 te Niezijl [gr]. 
  4.  Hiltje, geb. op 19 sep 1849 te Niehove [gr], ovl. (20 jaar oud) op 29 aug 1870 te Garnwerd [gr], tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) op 4 sep 1869 te Ezinge [gr] met Jacob Spanjer, geb. op 26 aug 1841 te Garnwerd [gr], ovl. (31 jaar oud) op 27 nov 1872 te Schouwerzijl [gr]. 
  5.  Pieterke, geb. op 17 jan 1852 te Niezijl [gr], ovl. (47 jaar oud) op 14 jul 1899 te Winsum [fr]. 
  6.  Wiebe, geb. op 26 aug 1857 te Niehove [gr], volgt IVh
  Fokke Hoogstra, tr. (resp. 39 en 35 jaar oud) (2) op 2 mei 1859 te Oldehove [gr] met Bontje Riddersma, geb. op 3 feb 1824 te Kommerzijl [gr]. 

Generatie IV

IVa.  Baukje Hoogstra, (dr. van IIIb), geb. op 12 nov 1854 te Burum [fr], ovl. (82 jaar oud) op 1 apr 1937 te Grijpskerk [gr], tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (1) op 4 mei 1878 te Grijpskerk [gr], (ontb. door overlijden) met Okkes de Jager, zn. van Kornelis Gosses de Jager en Trientje Okkes van Zellen, geb. op 16 feb 1852 te Waarden, schipper, ovl. (49 jaar oud) op 3 okt 1901 te Grijpskerk [gr]. 
 9 kinderen: 
  1.  Wiebe, geb. op 9 mrt 1879 te Kollum [fr], ovl. (91 jaar oud) op 20 feb 1971 te Stadskanaal [gr]. 
  2.  Kornelis, geb. op 6 feb 1881 te Grijpskerk [gr], ovl. (72 jaar oud) op 20 aug 1953 te Grijpskerk [gr]. 
  3.  Tjitske, geb. op 23 aug 1882 te Grijpskerk [gr], ovl. (3 jaar oud) op 15 sep 1885 te Grijpskerk [gr]. 
  4.  Gosse, geb. op 1 jun 1884 te Grijpskerk [gr]. 
  5.  Tjitske, geb. op 2 jul 1886 te Grijpskerk [gr], ovl. (50 jaar oud) op 17 aug 1936 te Termunten [gr]. 
  6.  Fokke, geb. op 8 dec 1887 te Grijpskerk [gr]. 
  7.  Tienco, geb. op 1 mrt 1889 te Grijpskerk [gr], ovl. (3 maanden oud) op 4 jun 1889 te Grijpskerk [gr]. 
  8.  Tienco, geb. op 11 mei 1890 te Grijpskerk [gr], ovl. (83 jaar oud) op 23 sep 1973 te Peize [dr]. 
  9.  Jan, geb. op 30 sep 1892 te Grijpskerk [gr]. 
  Baukje Hoogstra, tr. (resp. 49 en ongeveer 40 jaar oud) (2) op 25 aug 1904 te Grijpskerk [gr] met Siebrand van der Vlegel, geb. in 1864 te Grijpskerk [gr]. 
  Siebrand van der Vlegel, tr. (1), (gesch.) met Zwaantje Rietsema

IVb.  Fokje Hoogstra, (dr. van IIIb), geb. op 23 nov 1856 te Burum [fr], ovl. (83 jaar oud) op 2 nov 1940 te Groningen [gr], tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) op 29 apr 1882 te Kollumerland C.a. [fr] met Hermanus de Bruin(e), zn. van Hermanus de Bruine en Grietje Terpstra, geb. op 23 feb 1862 te Kollum [fr], bakker. 
 6 kinderen: 
  1.  Tjitske de Bruine, geb. op 26 apr 1883 te Noordwijk Gem. Marum [gr], ovl. (één dag oud) op 27 apr 1883 te Noordwijk Gem. Marum [gr]. 
  2.  Wiebe de Bruine, geb. op 16 jul 1884 te Doezum [gr], vertegenwoordiger / bakker, ovl. (53 jaar oud) op 5 jul 1938 te Groningen [gr], tr. (28 jaar oud) op 8 aug 1912 te Groningen [gr] met Riemke Hilverda, dr. van Jan Hilverda en Geertje Dijkstra, geb. te Tzum Gem. Franekeradeel [fr]. 
  3.  Sijtze de Bruine, geb. op 1 jun 1887 te Doezum [gr], winkelier, ovl. (70 jaar oud) op 24 sep 1957 te Groningen [gr], tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op 18 mei 1911 te Groningen [gr], (ontb. door overlijden) met Antje Siebrens, dr. van Siemen Siebrens en Annegien Swint, geb. in 1883 te Groningen [gr], tr. (resp. 34 en ongeveer 23 jaar oud) (2) op 26 jan 1922 te Groningen [gr] met Zwaantje Doornbos, dr. van Roelf Doornbos (arbeider) en Roelina Schipper, geb. in 1899 te Oude Pekela [gr]. 
  4.  Grietje de Bruin, geb. op 26 jan 1890 te Burum [fr]. 
  5.  Hermannus de Bruine, geb. op 16 jul 1892 te Burum [fr], bakker, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) op 6 dec 1917 te Groningen [gr] met Rolina Schripsema, dr. van Jacob Schripsema en Frouke Olthof, geb. in 1889 te Winsum [gr]. 
  6.  Tjitske de Bruine, geb. op 27 jun 1895 te Burum [fr], tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) op 2 sep 1920 te Groningen [gr] met Jan Gerrit van Huizen, zn. van Gerrit van Huizen (assuradeur) en Barbara van Dwingelen, geb. in 1895 te Bunde [Duitsland], bedrijfsleider. IVc.  Johannes Hoogstra, (zn. van IIId), geb. op 10 nov 1844 te Kollumerland C.a. [fr], Woonde Buenos Aires 6-8-1893 als landbouwer, tr. (beiden 26 jaar oud) op 13 mei 1871 te Oostdongeradeel [fr] met Geeske Annes van Breeden, geb. op 6 mei 1845 te Lioessens [fr]. 
 3 kinderen: 
  1.  Wytske, geb. op 12 mrt 1872 te Oostrum [fr]. 
  2.  Ritske, geb. op 3 mei 1875 te Oostrum [fr]. 
  3.  Sytske, geb. op 18 apr 1878 te Oostrum [fr]. 

IVd.  Bauke Hoogstra, (zn. van IIId), geb. op 18 sep 1847 te Burum [fr], tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) op 16 mei 1874 te Oostdongeradeel [fr] met Naene Jansma, geb. op 11 dec 1844 te Oosternijkerk [fr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Sytske, geb. op 5 jul 1875 te Oosternijkerk [fr]. 
  2.  Ritske, geb. op 14 aug 1876 te Oosternijkerk [fr], ovl. (66 jaar oud) op 6 feb 1943 te Sappermeer, volgt Va
  3.  Sjoerd, geb. op 1 aug 1879 te Oosternijkerk [fr], ovl. (55 jaar oud) op 20 jul 1935 te Utrecht [ut], volgt Vb
  4.  Wybe, geb. op 30 mei 1881 te Oosternijkerk [fr]. 

IVe.  Lisktje Hoogstra, (dr. van IIId), geb. op 7 okt 1851 te De Waard Gem. Grijpskerk [gr], tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 13 mei 1875 te Kollumerland C.a. [fr] met Tjerk van Dellen, zn. van Jan Rogchus van Dellen en Antje Tjerks van der Brug, geb. in 1849 te Burum [fr]. 
 2 kinderen: 
  1.  Ritske, geb. op 4 feb 1878 te Kollumerland C.a. [fr]. 
  2.  Antje, geb. op 30 dec 1879 te Kollumerland C.a. [fr]. 

IVf.  Jurjen Hoogstra, (zn. van IIId), geb. op 27 feb 1854 te Niehove Gem. Oldehove [gr], daglooner; koopman, ovl. (50 jaar oud) op 27 nov 1904 te Middelstum [gr], tr. (21 jaar oud) op 1 apr 1875 te Adorp [gr] met Hillechien Goedhuis, dr. van Daniel Goedhuis en Jantje Welinck, geb. te Groningen [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Ritske, geb. op 28 jan 1874 te Adorp [gr], ovl. (65 jaar oud) op 8 feb 1939 te Middelstum [gr], tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) op 11 mei 1900 te Hoorn [nh] met Antje Zeilstra, dr. van Luitzen Jans Zeilstra en IJtje IJdes Offringa, geb. in 1871 te Baarderadeel, dienstbode, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 28 nov 1945 te Middelstum [gr]. 
  2.  Daniel, geb. op 26 feb 1876 te Wetsinge Gem. Adorp [gr], ovl. (71 jaar oud) op 5 jul 1947 te Middelstum [gr], volgt Vc
  3.  Jan, geb. op 15 mei 1878 te Wetsinge Gem. Adorp [gr], ovl. (63 jaar oud) op 24 dec 1941 te Middelstum [gr], volgt Vd
  4.  Nn, geb. en ovl. op 23 jul 1883 te Stedum [gr]. 

IVg.  Bauktje Hoogstra, (dr. van IIIe), geb. op 5 dec 1842 te Nuis [gr], tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) op 4 jun 1870 te Marum [gr] met Pieter Tuinstra, geb. op 23 jul 1839 te Surhuisterveen [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Berend, geb. op 22 mrt 1880 te Marum [gr], ovl. (1 jaar oud) op 27 sep 1881 te De Wilp Gem. Marum [gr]. 
  Pieter Tuinstra, tr. (23 jaar oud) (1) op 24 mei 1863 te Marum [gr] met Maaike Bakker, geb. te Zevenhuizen [zh]. 

IVh.  Wiebe Hoogstra, (zn. van IIIe), geb. op 26 aug 1857 te Niehove [gr], tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) op 3 jun 1885 te Bedum [gr] met Bieuwke Zijlman, geb. in 1863 te Middelstum [gr]. 
 2 kinderen: 
  1.  Fokke, geb. op 12 mrt 1886 te Warffum [gr]. 
  2.  Elizabeth, geb. op 13 jun 1887 te Warffum [gr]. 

Generatie V

Va.  Ritske Hoogstra, (zn. van IVd), geb. op 14 aug 1876 te Oosternijkerk [fr], ovl. (66 jaar oud) op 6 feb 1943 te Sappermeer, tr. met Elizabeth Vorenhout, geb. op 1 jun 1885 te Peize [dr], ovl. (67 jaar oud) op 20 nov 1952 te Hoogezand-Sappermeer. 
 een zoon: 
  1.  Hendrik, geb. in 1922 te Sappermeer, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op 16 sep 1923 te Sappermeer. 

Vb.  Sjoerd Hoogstra, (zn. van IVd), geb. op 1 aug 1879 te Oosternijkerk [fr], ovl. (55 jaar oud) op 20 jul 1935 te Utrecht [ut], tr. (20 jaar oud) (1) op 31 mrt 1900 te Oostdongeradeel [fr], (gesch. op 2 okt 1924 te Leeuwarden [fr]) met Hiltje Kamminga
 2 kinderen: 
  1.  Bauke, geb. op 26 jan 1901 te Leeuwarden [fr]. 
  2.  Hendrika, geb. in 1922, ovl. (minder dan één jaar oud) op 22 jan 1922 te Ee, Gemeente Oostdongeradeel [fr]. 
  Sjoerd Hoogstra, tr. (2) met Klaasje Heerschup

Vc.  Daniel Hoogstra, (zn. van IVf), geb. op 26 feb 1876 te Wetsinge Gem. Adorp [gr], koopman, ovl. (71 jaar oud) op 5 jul 1947 te Middelstum [gr], tr. (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op 8 sep 1900 te Middelstum [gr] met Ida Stavenga, dr. van Aldert Stavenga en Grietje Dijkema, geb. in 1871 te Middelstum [gr], ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 1 mei 1901 te Middelstum [gr]. 
  Daniel Hoogstra, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (2) op 17 mei 1902 te Uithuizen [gr], (ontb. door overlijden) met Geertruida Smit, dr. van Derk Smit (daglooner) en Reina Sluiter (dagloonster), geb. op 3 nov 1879 te Westeremden Gem. Stedum [gr], dienstmeid, ovl. (34 jaar oud) op 28 jul 1914 te Toornwerd Gem. Middelstum [gr]. 
 3 kinderen: 
  1.  Hillechiena Reina, geb. op 14 mrt 1903 te Middelstum [gr]. 
  2.  Derk, geb. op 1 sep 1904 te Middelstum [gr], ovl. (één maand oud) op 28 okt 1904 te Middelstum [gr]. 
  3.  Derk, geb. op 6 apr 1906 te Middelstum [gr], ovl. (90 jaar oud) op 1 jun 1996 te Eemsmond [gr], volgt VI
  Daniel Hoogstra, tr. (39 jaar oud) (3) op 15 mei 1915 te Oldehove [gr] met Grietje Keijzer, dr. van Christiaan Keijzer en Antje van der Ploeg, geb. te Niezijl Gem. Grijpskerk [gr]. 

Vd.  Jan Hoogstra, (zn. van IVf), geb. op 15 mei 1878 te Wetsinge Gem. Adorp [gr], koopman; agent Provinciaal Groninger Ziekenfonds, ovl. (63 jaar oud) op 24 dec 1941 te Middelstum [gr], tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) (1) op 5 mei 1900 te Kantens [gr] met Mensina Nienhuis, dr. van Jacobus Nienhuis (daglooner) en Harmpien de Goede, geb. op 24 mei 1881 te Kantens [gr], dienstmeid, ovl. (55 jaar oud) op 3 jan 1937 te Middelstum [gr]. 
 5 kinderen: 
  1.  Jurjen, geb. op 2 jan 1901 te Middelstum [gr], ovl. (72 jaar oud) op 13 feb 1973 te Appingedam [gr], tr. (beiden 27 jaar oud) op 10 mei 1928 te Groningen [gr] met Jantje van der Molen, dr. van Jacob van der Molen en Hillechien Friezenberg, geb. op 14 feb 1901 te Garsthuizen [gr], ovl. (93 jaar oud) op 26 apr 1994 te Loppersum [gr]. 
  2.  Harmke, geb. op 8 jul 1902 te Middelstum [gr], ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 1990 te Bosanquet Township [la, Canada], tr. (beiden 20 jaar oud) op 31 okt 1922 te Middelstum [gr] met Klaas Bos, zn. van Gerrit Bos en Barbera Jager, geb. op 8 apr 1902 te Middelstum [gr], veldarbeider, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1988 te Bosanquet Township [la, Canada]. 
  3.  Jacobus, geb. op 16 dec 1903 te Middelstum [gr], winkelchef, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 28 okt 1926 te Winschoten [gr] met Jantina Toren, dr. van Tammo Toren (fabrieksarbeider) en Bouke Hensens, geb. op 28 aug 1905 te Scheemda [gr]. 
  4.  Hillechien, geb. op 21 aug 1905 te Middelstum [gr], ovl. (74 jaar oud) op 16 aug 1980 te Uithuizen [gr], tr. (beiden 26 jaar oud) op 20 mei 1932 te Baflo [gr] met Lammert Tillema, zn. van Klaas Tillema en Seike Menema, geb. op 27 feb 1906 te Baflo [gr]. 
  5.  Ritske, geb. op 18 jun 1907 te Middelstum [gr], ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1985 te Saint Thomas Ontario [Canada], tr. (beiden 22 jaar oud) op 2 mei 1930 te Stedum [gr] met Elsiena Mekkes, dr. van Klaas Mekkes en Janna Vredevoogd, geb. op 15 dec 1907 te Ten Boer [gr], diensbode, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1989 te Saint Thomas Ontario [Canada]. 
  Jan Hoogstra, tr. (2) met Tjitske Postma

Generatie VI

VI.  Derk Hoogstra, (zn. van Vc), geb. op 6 apr 1906 te Middelstum [gr], ovl. (90 jaar oud) op 1 jun 1996 te Eemsmond [gr], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 22 feb 1930 te Kantens [gr] met Fennechien Compaan, dr. van Hindrik Compaan en Annechien Doornbos, geb. op 5 apr 1909 te Kantens [gr], ovl. (90 jaar oud) op 11 jun 1999 te Eemsmond [gr]. 
 10 kinderen: 
  1.  Geertruida, geb. op 20 aug 1930 te Middelstum [gr]. 
  2.  Annechien, geb. op 8 jul 1932 te Middelstum [gr], volgt VIIa
  3.  Hindrik, geb. op 14 apr 1934 te Middelstum [gr], volgt VIIb
  4.  Daantje, geb. op 15 aug 1936 te Middelstum [gr]. 
  5.  Pieter, geb. op 12 sep 1939 te Middelstum [gr]. 
  6.  Grietje Antje, geb. op 3 jul 1941 te Middelstum [gr]. 
  7.  Aartje Egberdina, geb. op 3 sep 1943 te Middelstum [gr], ovl. (3 maanden oud) op 30 dec 1943 te Groningen [gr]. 
  8.  Aartje Egberdina, geb. op 17 mei 1945 te Middelstum [gr]. 
  9.  Derk, geb. op 13 feb 1947 te Middelstum [gr]. 
  10.  Henk, geb. op 7 nov 1949 te Middelstum [gr]. 

Generatie VII

VIIa.  Annechien Hoogstra, (dr. van VI), geb. op 8 jul 1932 te Middelstum [gr], tr. met Willem Jan Knot, zn. van Klaas Knot en Eke Stuursma. 
 2 kinderen: 
  1.  Klaas Hendrikus
  2.  Fennechien Geertruida, tr. met Hendrik Dijkhuizen. 2 zonen. 

VIIb.  Hindrik Hoogstra, (zn. van VI), geb. op 14 apr 1934 te Middelstum [gr], tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 14 okt 1958 te Uithuizermeeden [gr] met Jantina Jansje Haverkamp, dr. van Barteld Haverkamp en Elske Boerema, geb. op 10 mrt 1938 te Uithuizermeeden [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Elly Elisabeth, geb. op 1 okt 1959 te Groningen [gr], volgt VIIIa
  2.  Dick, volgt VIIIb
  3.  Erik, volgt VIIIc
  4.  Bart, volgt VIIId

Generatie VIII

VIIIa.  Elly Elisabeth Hoogstra, (dr. van VIIb), geb. op 1 okt 1959 te Groningen [gr], tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) op 28 sep 1978 te Uithuizermeeden [gr] met John (Johannes Kornelis Jan) Kremer, zn. van Jannes Kremer (Schoenmaker) en Johanna Hartzema, geb. op 5 dec 1956 te Groningen [gr]. 
 2 dochters: 
  1.  Yvonne, geb. op 6 aug 1982 te Uithuizermeeden [gr], chemisch analiste /, op 6 mrt 2009 te Ede [ge], tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op 7 aug 2009 te Zeewolde [fl] met Eduard Wustenveld, zn. van Dick (Hendrik Dirk) Wustenveld en Rosemarie Nieuwenhuizen (A verpleegkundige bd /Adm. medewerkster logistiek / Amateur genealoog), geb. op 2 sep 1979 te Ede [ge], ontwikkelaar software. een zoon. 
  2.  Niet Openbaar, geb. circa 1979, relatie met Niet Openbaar. 2 kinderen. VIIIb.  Dick Hoogstra, (zn. van VIIb), relatie met Gina van der Zee
 3 zonen: 
  1.  Rick
  2.  Eward
  3.  Xander

VIIIc.  Erik Hoogstra, (zn. van VIIb), relatie (1) met Jolanda Baar
 een zoon: 
  1.  Justin
  Erik Hoogstra, relatie (2) met Roswita
 2 kinderen: 
  1.  Michelle
  2.  Jongetje

VIIId.  Bart Hoogstra, (zn. van VIIb), relatie met Josien van de Kooy
 2 kinderen: 
  1.  Suzanne
  2.  Marvin