Nageslacht van Knellijs Jans
Nageslacht van Knellijs Jans

Generatie I

I.  Knellijs Jans, tr. op 11 nov 1781 te Westeremden [gr] met Trijntje Jans
 6 kinderen: 
  1.  Jan Kornelis Kremer, ged. op 27 jan 1782 te Westeremden [gr], ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 25 apr 1845 te Middelstum [gr], volgt IIa
  2.  Jannes Cornelis Cremer, ged. op 5 mei 1785 te Westeremden [gr], boerenknegt,  
   Jannes Cornelis woonde ten tijde van zijn huwelijk te Rottum in de gemeente Kantens; bruidegoms vader was bij het huwelijk aanwezig, hij woonde te Wester-Embden, gem. Stedum. 
   De vader van de overledene was overleden te Wester-Embden, de moeder was in leven en woonde te Garshuizen [is wellicht Garsthuizen, gem. Stedum]. 
   Ovl. (Ongeveer 43 jaar oud) op 31 dec 1828 te Kantens [gr], tr. (ongeveer 26 jaar oud) op 12 dec 1811 te Kantens [gr] met Jantje Klasen Leeuw, dr. van Klaas Eilkes (daglooner) en Janna Melles (dagloonersche), werkmeid. 
  3.  Timen Cornelis Kremer, geb. op 18 nov 1787 te Westeremden [gr], boereknegt, tr. (24 jaar oud) op 10 okt 1812 te Stedum [gr] met Trijntje Lammerts, dr. van Lammert Alberts (schoenmaker) en Grietje Hoikes, boerenarbeidster. 
  4.  Pieter Kremer, ged. op 29 jan 1792 te Westeremden [gr], ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 14 dec 1844 te Garnwerd Gem. Ezinge [gr], volgt IIb
  5.  Willem, geb. op 4 jun 1794 te Westeremden [gr], Willem is verdronken, ovl. (3 jaar oud) op 13 aug 1797 te Westeremden [gr]. 
  6.  Geertje, geb. op 4 jun 1794 te Westeremden [gr], ovl. (15 jaar oud) op 29 sep 1809 te Westeremden [gr], begr. te Westeremden [gr]. 

Generatie II

IIa.  Jan Kornelis Kremer, (zn. van I), ged. op 27 jan 1782 te Westeremden [gr], Dagloner Boerenknecht, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 25 apr 1845 te Middelstum [gr], tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 14 jul 1822 te Stedum [gr] met Antje Pieters Mulder, dr. van Pieter Jans Mulder en Wubge Melles Dorenbos, geb. in 1794 te Leermens [gr], Dagloonster, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 14 dec 1848 te Middelstum [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Cornelis Jans, geb. op 3 nov 1822 te Westeremden [gr], ovl. (71 jaar oud) op 3 jul 1894 te Groningen [gr], volgt IIIa
  2.  Pieterke Jans, geb. op 11 okt 1826 te Stedum [gr], ovl. (6 maanden oud) op 2 mei 1827 te Stedum [gr]. 
  3.  Pieterke Jans, geb. op 22 dec 1828 te Stedum [gr], ovl. (37 jaar oud) op 20 jul 1866 te Uithuizen [gr], volgt IIIb
  4.  Trijntje Jans, geb. op 4 jan 1834 te Stedum [gr], ovl. (60 jaar oud) op 19 dec 1894 te Loppersum [gr], volgt IIIc

IIb.  Pieter Kremer, (zn. van I), ged. op 29 jan 1792 te Westeremden [gr], ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 14 dec 1844 te Garnwerd Gem. Ezinge [gr], tr. met Geertje Hommes Dorenbos, dr. van Homme Jeltes en Wibbigjen Bartelds, geb. in 1803 te Middelstum [gr], ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 18 okt 1870 te Garnwerd Gem. Ezinge [gr]. 
 6 dochters: 
  1.  Trijntje Pieters, geb. in 1824 te Westeremden Gem. ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op 24 apr 1838 te Klein Garnwerd Gem. Winsum [gr]. 
  2.  Jeltje Cremer, geb. op 26 jul 1830 te Toornwerd Gem. Middelstum [gr], Arbeidster, ovl. (75 jaar oud) op 4 feb 1906 te Wierum Gem. Aduard [gr], tr. (24 jaar oud) op 23 sep 1854 te Ezinge [gr] met Pieter Jannes Tjapkes, zn. van Jannes Pieters Tjapkes en Jacobje Kornelis Mulder (dagloonster), geb. te Ezinge [gr], dagloner. 
  3.  Geertje, geb. op 3 feb 1838 te Klein Garnwerd, Gem Winsum [gr], tr. (22 jaar oud) op 16 jun 1860 te Ezinge [gr] met Albert Frieling, zn. van Jan Freerks Frieling en Trijntje Berends, daglooner. 
  4.  Trijntje, geb. op 13 feb 1842 te Winsum [fr], ovl. (20 jaar oud) op 27 feb 1862 te Garnwerd Gem. Ezinge [gr]. 
  5.  Jeltje Pieters, geb. te Toornwerd, Gem Middelstum [gr], Boeremeid, tr. op 14 mrt 1852 te Ezinge [gr] met David Pieters Vos, zn. van Eilke Davids Vos (daglonersche), geb. te Baflo [gr], Boereknecht. 
  6.  Wobbegijn, geb. te Zeerijp [gr], dienstmaagd, tr. (1) op 14 aug 1856 te Ezinge [gr] met Geert Antoon Reker Reker, zn. van Antoon Reker (Arbeider) en Mattje Jacobs (arbeidster), geb. te Garnwerd [gr], arbeider, tr. (2) op 30 jul 1881 te Ezinge [gr] met Bouwe Luutzema, zn. van Pieter Klasens Luutzema en Anniggien Bouwes Westerhuis, geb. te Middelbert [gr], arbeider. 

Generatie III

IIIa.  Cornelis Jans Kremer, (zn. van IIa), geb. op 3 nov 1822 te Westeremden [gr], Dagloner, ovl. (71 jaar oud) op 3 jul 1894 te Groningen [gr], tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 12 feb 1847 te Middelstum [gr] met Trientje Jans Maarhuis, dr. van Jan Derks Maarhuis en Diewerke Klaassens Venhuizen, geb. op 12 aug 1820 te Ten Boer [gr], Dagloonster, ovl. (37 jaar oud) op 23 jan 1858 te Uithuizen [gr]. 
 5 kinderen: 
  1.  Jan, geb. circa 1847 te Middelstum [gr], ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 25 dec 1921 te Middelstum [gr], volgt IVa
  2.  Jannes, geb. op 26 dec 1849 te Uithuizen [gr], tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) op 16 okt 1878 te Uithuizen [gr] met Aaltje Huizinga, dr. van Albertje Reinders Huizinga, geb. op 22 feb 1851 te Uithuizen [gr]. 
  3.  Tiemen, geb. op 28 feb 1852 te Uithuizen [gr], ovl. (81 jaar oud) op 8 okt 1933 te Kantens, Zandeweer [gr], tr. (resp. 34 en 44 jaar oud) op 3 apr 1886 te Kantens [gr] met Cornelia Akse, geb. op 26 jan 1842 te Steenwijk [ov], ovl. (77 jaar oud) op 21 feb 1919 te Zandeweer, Kantens [gr]. 
  4.  Pieter, geb. op 22 feb 1855 te Uithuizen [gr], tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 5 okt 1878 te Uithuizen [gr] met Derkje Bolhuis, geb. op 30 mei 1854 te Warffum [gr]. 
  5.  Anje, geb. op 22 feb 1855 te Uithuizen [gr], ovl. (2 maanden oud) op 29 apr 1855 te Uithuizen [gr]. 
  Cornelis Jans Kremer, tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) (2) op 4 mei 1859 te Uithuizen [gr] met Albertje Reinders Huizinga, geb. op 26 jun 1829 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (45 jaar oud) op 28 jul 1874 te Uithuizen [gr]. 
 7 kinderen: 
  1.  Reinder, geb. op 15 jul 1859 te Uithuizen [gr]. 
  2.  Anje, geb. op 6 apr 1861 te Uithuizen [gr], volgt IVb
  3.  Martje, geb. op 15 apr 1864 te Uithuizen [gr]. 
  4.  Trientje, geb. op 26 apr 1866 te Uithuizen [gr], ovl. (11 maanden oud) op 21 apr 1867 te Uithuizen [gr]. 
  5.  Rense, geb. op 29 jun 1867 te Uithuizen [gr], ovl. (9 jaar oud) op 31 aug 1876 te Uithuizen [gr]. 
  6.  Trientje, geb. op 12 sep 1869 te Uithuizen [gr], ovl. (26 dagen oud) op 8 okt 1869 te Uithuizen [gr]. 
  7.  Kornelis, geb. op 19 mei 1871 te Uithuizen [gr], ovl. (5 maanden oud) op 21 okt 1871 te Uithuizen [gr]. 
  Albertje Reinders Huizinga
 een dochter: 
  1.  Aaltje Huizinga, tr. met Jannes Kremer, (zn. van IIIa). 
  Cornelis Jans Kremer, tr. (resp. 55 en 45 jaar oud) (3) op 10 jan 1878 te Uithuizen [gr] met Trijntje Berends Knol, geb. op 22 jan 1832 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (76 jaar oud) op 2 apr 1908 te Uithuizen [gr]. 

IIIb.  Pieterke Jans Kremer, (dr. van IIa), geb. op 22 dec 1828 te Stedum [gr], ovl. (37 jaar oud) op 20 jul 1866 te Uithuizen [gr], tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 4 apr 1851 te Middelstum [gr] met Harmannus Jans Bos, zn. van Jan Pieters Bos en Derkien Samuels Nijhof, geb. op 1 nov 1824 te Groningen [gr], ovl. (39 jaar oud) op 2 feb 1864 te Uithuizen [gr]. 
 3 zonen: 
  1.  ¦jan Harmannus, geb. op 12 dec 1851 te Uithuizen [gr]. 
  2.  Derk Harmannus, geb. op 19 jul 1855 te Uithuizen [gr], ovl. (1 jaar oud) op 20 jul 1856 te Uithuizen [gr]. 
  3.  Derk, geb. op 27 mei 1858 te Uithuizen [gr], ovl. (2 jaar oud) op 30 okt 1860 te Uithuizen [gr]. 

IIIc.  Trijntje Jans Kremer, (dr. van IIa), geb. op 4 jan 1834 te Stedum [gr], ovl. (60 jaar oud) op 19 dec 1894 te Loppersum [gr], tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 9 mei 1862 te Middelstum [gr] met Jan Leeuw, geb. op 23 dec 1837 te Stedum [gr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Anje, geb. op 15 jan 1866 te Bedum [gr]. 
  2.  Pieterke, geb. op 2 sep 1867 te Bedum [gr], ovl. (5 jaar oud) op 9 dec 1872 te Bedum [gr]. 
  3.  Jantje, geb. op 10 sep 1871 te Bedum [gr], ovl. (6 weken oud) op 27 okt 1871 te Bedum [gr]. 
  4.  Pijterke, geb. op 15 okt 1873 te Bedum [gr], ovl. (82 jaar oud) op 10 okt 1956 te Loppersum [gr]. 

Generatie IV

IVa.  Jan Kremer, (zn. van IIIa), geb. circa 1847 te Middelstum [gr], Boerenknecht, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 25 dec 1921 te Middelstum [gr], tr. (resp. ongeveer 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 26 nov 1870 te Kantens [gr] met Jaaptje van Laten, dr. van Jan Frans van Laten en Barbara Conraads Snijer, geb. op 3 mei 1844 te Garsthuizen [gr], Boerenmeid, ovl. (67 jaar oud) op 25 dec 1911 te Middelstum [gr]. 
 11 kinderen: 
  1.  Kornelis, geb. op 22 feb 1871 te Uithuizen [gr], ovl. (98 jaar oud) op 18 jul 1969 te Uithuizen [gr], volgt Va
  2.  Jan, geb. circa okt 1872 te Huizinge [gr], ovl. (ongeveer 8 maanden oud) op 25 jun 1873 te Huizinge [gr]. 
  3.  Trientje, geb. op 16 jun 1874 te Huizinge [gr], ovl. (90 jaar oud) op 24 sep 1964 te Stedum [gr], tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 31 mrt 1900 te Middelstum [gr] met Gerrit Zijlstra, geb. op 5 dec 1872 te Toornwerd [gr], ovl. (72 jaar oud) op 19 aug 1945 te Middelstum [gr]. 
  4.  Barteldina, geb. op 1 mrt 1876 te Toornwerd [gr], ovl. (77 jaar oud) op 23 jan 1954 te Middelstum [gr], tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 jul 1895 te Middelstum [gr] met Dirk Heemstra, geb. op 21 dec 1866 te Grijpskerk [gr], ovl. (85 jaar oud) op 23 jan 1952 te Middelstum [gr]. 
  5.  Jan, geb. op 14 sep 1878 te Middelstum [gr], ovl. (80 jaar oud) op 6 aug 1959 te Uithuizermeeden [gr], tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 14 nov 1912 te Uithuizermeeden [gr] met Trientje Kuiper, dr. van Jan Berends Kuiper en Elizabeth Schuurman, geb. op 2 jun 1881 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (78 jaar oud) op 23 feb 1960 te Uithuizermeeden [gr]. 
  6.  Pieter, geb. circa 1881 te Middelstum [gr], ovl. (minder dan één jaar oud) op 23 apr 1881 te Middelstum [gr]. 
  7.  Pieter, geb. op 1 apr 1882 te Middelstum [gr], ovl. (20 dagen oud) op 21 apr 1882 te Middelstum [gr]. 
  8.  Fenna, geb. op 10 mei 1883 te Middelstum [gr], ovl. (13 dagen oud) op 23 mei 1883 te Middelstum [gr]. 
  9.  Levenloos geboren kindje, geb. en ovl. op 13 apr 1884 te Middelstum [gr]. 
  10.  Fenna, geb. circa 1885 te Middelstum [gr], ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 10 nov 1922 te Middelstum [gr], tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 2 mrt 1912 te Middelstum [gr] met Emme Koster, geb. circa 1883 te Ten Boer [gr], ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 24 mrt 1943 te Middelstum [gr]. 
  11.  Tiemen, geb. op 24 nov 1888 te Middelstum [gr], ovl. (87 jaar oud) op 17 sep 1976 te Stedum [gr], volgt Vb

IVb.  Anje Kremer, (dr. van IIIa), geb. op 6 apr 1861 te Uithuizen [gr], tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) op 21 mei 1881 te Uithuizen [gr] met Kornelis Groendijk, geb. op 13 dec 1856 te Uithuizermeeden [gr]. 
 3 kinderen: 
  1.  Engeltje, geb. op 6 mrt 1882 te Uithuizermeeden [gr]. 
  2.  Martje, geb. op 28 jul 1883 te Uithuizermeeden [gr], ovl. (2 maanden oud) op 8 okt 1883 te Uithuizermeeden [gr]. 
  3.  Nn, geb. en ovl. op 17 jan 1885 te 't Zandt [gr]. 

Generatie V

Va.  Kornelis Kremer, (zn. van IVa), geb. op 22 feb 1871 te Uithuizen [gr], ovl. (98 jaar oud) op 18 jul 1969 te Uithuizen [gr], tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 15 mei 1897 te Middelstum [gr] met Beerendje Kampen, dr. van Abel Kampen en Siementje van der Wier, geb. op 8 sep 1876 te Middelstum [gr], ovl. (63 jaar oud) op 19 jan 1940 te Westerwijtwerd [gr]. 
 4 zonen: 
  1.  Abel, geb. in 1901 te Westerwijtwerd [gr], ovl. (minder dan één jaar oud) op 15 apr 1901 te Westerwijtwerd Gem. Middelstum [gr]. 
  2.  Jelte, geb. in 1908 te Middelstum [gr], landarbeider, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 26 feb 1940 te Groningen [gr]. 
  3.  Jannes, geb. op 20 mrt 1909 te Middelstum [gr], ovl. (68 jaar oud) op 13 nov 1977 te Groningen [gr], volgt VI
  4.  Barteld, geb. in 1912 te Westerwijtwerd [gr], ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op 25 jan 1916 te Westerwijtwerd Gem. Middelstum [gr]. 

Vb.  Tiemen Kremer, (zn. van IVa), geb. op 24 nov 1888 te Middelstum [gr], ovl. (87 jaar oud) op 17 sep 1976 te Stedum [gr], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 22 mei 1912 te Stedum [gr] met Grietje van Zanten, geb. op 27 aug 1891 te Stedum [gr], ovl. (67 jaar oud) op 25 mei 1959 te Stedum [gr]. 
 een dochter: 
  1.  Jaaptje, geb. in 1915 te Stedum [gr], dienstbode, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) op 13 sep 1931 te Ellerhuizen Gem. Bedum [gr]. 

Generatie VI

VI.  Jannes Kremer, (zn. van Va), geb. op 20 mrt 1909 te Middelstum [gr], Schoenmaker, ovl. (68 jaar oud) op 13 nov 1977 te Groningen [gr], tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 30 jan 1933 te Baflo [gr], (ontb. door overlijden) met Tjaaktje Poel, geb. op 23 mrt 1905 te Baflo [gr], ovl. (47 jaar oud) op 4 nov 1952 te Baflo [gr]. 
 een zoon: 
  1.  Jacob, geb. op 23 jul 1935 te Baflo [gr]. 
  Jannes Kremer, tr. (resp. 44 en 35 jaar oud) (2) op 23 dec 1953 te Warffum [gr] met Johanna Hartzema, dr. van Jan Hartzema (boerenknecht) en Hemmina Moes (dienstmeid), geb. op 16 sep 1918 te Baflo [gr], ovl. (85 jaar oud) op 6 feb 2004 te Uithuizen [gr]. 
 2 zonen: 
  1.  John (Johannes Kornelis Jan), geb. op 5 dec 1956 te Groningen [gr], volgt VIIa
  2.  Jan Hendrik, geb. op 23 mrt 1959 te Baflo [gr], volgt VIIb

Generatie VII

VIIa.  John (Johannes Kornelis Jan) Kremer, (zn. van VI), geb. op 5 dec 1956 te Groningen [gr], tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) op 28 sep 1978 te Uithuizermeeden [gr] met Elly Elisabeth Hoogstra, dr. van Hindrik Hoogstra en Jantina Jansje Haverkamp, geb. op 1 okt 1959 te Groningen [gr]. 
 2 dochters: 
  1.  Yvonne, geb. op 6 aug 1982 te Uithuizermeeden [gr], volgt VIIIa
  2.  Niet Openbaar, geb. circa 1979, volgt VIIIbVIIb.  Jan Hendrik Kremer, (zn. van VI), geb. op 23 mrt 1959 te Baflo [gr], relatie met Corry Kremer
 5 kinderen: 
  1.  Mariska, relatie met Mark Knot
  2.  Joanne
  3.  Jennis
  4.  Wendy
  5.  Amanda

Generatie VIII

VIIIa.  Yvonne Kremer, (dr. van VIIa), geb. op 6 aug 1982 te Uithuizermeeden [gr], chemisch analiste /, op 6 mrt 2009 te Ede [ge], tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op 7 aug 2009 te Zeewolde [fl] met Eduard Wustenveld, zn. van Dick (Hendrik Dirk) Wustenveld en Rosemarie Nieuwenhuizen (A verpleegkundige bd /Adm. medewerkster logistiek / Amateur genealoog), geb. op 2 sep 1979 te Ede [ge], ontwikkelaar software. 
 een zoon: 
  1.  Noah, geb. op 29 apr 2011 te Groningen [gr]. VIIIb.  Niet Openbaar Kremer, (dr. van VIIa), geb. circa 1979, relatie met Niet Openbaar
 2 kinderen: 
  1.  Niet Openbaar
  2.