Nageslacht van Cornelis Roelofs Peizel
Nageslacht van Cornelis Roelofs Peizel

Generatie I

I.  Cornelis Roelofs Peizel, begr. op 31 mrt 1795 te Grouw [fr], tr. (Gertje ongeveer 34 jaar oud) op 11 feb 1776 te Grouw [fr] met Gertje Tjebbes, dr. van Tjebbe Briddes en Hinke Jans, geb. in 1742, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 1 jun 1812 te Holwerd [fr]. 
 4 zonen: 
  1.  Roelof Cornelis, geb. op 24 apr 1776 te Grouw [fr], ovl. (65 jaar oud) op 5 feb 1842 te Harlingen [fr], volgt IIa
  2.  Tjebbe Cornelis, geb. op 13 okt 1778 te Grouw [fr], ovl. (58 jaar oud) op 26 mrt 1837 te Westdongeradeel [fr], volgt IIb
  3.  Johannes Cornelis, geb. op 8 nov 1781 te Grouw [fr], ovl. (45 jaar oud) op 25 mrt 1827 te Leeuwarden [fr], volgt IIc
  4.  Gerrit Cornelis, geb. op 16 mei 1785 te Grouw [fr], ovl. (62 jaar oud) op 6 mei 1848 te Leeuwarden [fr], volgt IId

Generatie II

IIa.  Roelof Cornelis Peizel, (zn. van I), geb. op 24 apr 1776 te Grouw [fr], ged. op 5 mei 1776 te Grouw [fr], bakker, 
 er staat ook nog een ondertrouwdatum van Roelof en Voets te weten 23 10 1801 Leeuwarden 
 Ovl. (65 jaar oud) op 5 feb 1842 te Harlingen [fr], op 8 nov 1801 te Harlingen [fr], tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) op 15 nov 1801 te Harlingen [fr] met Richtje Pieters Voets, dr. van Pieter Voets en Sjoukje Dirks, geb. op 20 okt 1772 te Leeuwarden [fr], ovl. (64 jaar oud) op 6 aug 1837 te Harlingen [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Cornelis Roelofs, geb. op 20 feb 1803 te Harlingen [fr], tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) op 5 jun 1825 te Harlingen [fr] met Trijntje Arends Ruiten, dr. van Arend Christiaans Ruiten en Fennigjen Jans Pik, geb. in 1801 te Veendam [gr]. 

IIb.  Tjebbe Cornelis Peizel, (zn. van I), geb. op 13 okt 1778 te Grouw [fr], ged. op 25 okt 1778 te Grouw [fr], koopman, ovl. (58 jaar oud) op 26 mrt 1837 te Westdongeradeel [fr], tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op 30 okt 1803 te Holwerd [fr] met Pietje Bartels Faber, dr. van Bartle Martens Faber en Dieuke Gerrits, geb. op 24 nov 1780 te Ternaard [fr], ged. op 17 dec 1780 te Ternaard [fr], ovl. (67 jaar oud) op 14 jul 1848 te Holwerd [fr]. 
 11 kinderen: 
  1.  Cornelis Tjebbe Peisel, geb. op 10 sep 1804 te Holwerd [fr], ovl. (73 jaar oud) op 27 dec 1877 te Westdongeradeel [fr], tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 16 mei 1829 te Westdongeradeel [fr] met Tjetske Boeles Mellema, dr. van Boele Sybes Mellema en Greetje Pieters Boersma, geb. in 1804 te Brantgum [fr]. 
  2.  Geertje Tjebbe Peisel, geb. op 3 okt 1806 te Holwerd [fr], ovl. (67 jaar oud) op 17 apr 1874 te Westdongeradeel [fr], volgt IIIa
  3.  Dieuwke Tjebbe Peisel, geb. op 26 mrt 1808 te Holwerd [fr], ovl. (3 jaar oud) op 2 jan 1812 te Holwerd [fr]. 
  4.  Bartele Tjebbe, geb. op 23 okt 1811 te Westdongeradeel [fr], ovl. (2 maanden oud) op 11 jan 1812 te Holwerd [fr]. 
  5.  Dieuwke Tjebbe, geb. op 3 apr 1813 te Westdongeradeel [fr], ovl. (61 jaar oud) op 17 apr 1874 te Westdongeradeel [fr], volgt IIIb
  6.  Bartel Tjebbe, geb. op 18 mei 1815 te Westdongeradeel [fr], ovl. (5 jaar oud) op 15 mrt 1821 te Westdongeradeel [fr]. 
  7.  Henke Tjebbes, geb. op 6 jun 1817 te Westdongeradeel [fr], ovl. (57 jaar oud) op 13 jan 1875 te Ferwerderadeel, tr. (resp. 20 en ongeveer 25 jaar oud) op 6 jul 1837 te Ferwerderadeel met Meento Hendriks Kayzer, zn. van Hindik Meento Kayzer en Antje Johannes Rynks, geb. in 1812 te Delfzijl [gr], gardenier. 
  8.  Johanna Tjebbe Peyzel, geb. op 9 apr 1819 te Westdongeradeel [fr], ovl. (4 dagen oud) op 13 apr 1819 te Westdongeradeel [fr]. 
  9.  Roelof Tjebbe Peyzel, geb. op 6 jul 1820 te Westdongeradeel [fr], ovl. (30 dagen oud) op 5 aug 1820 te Westdongeradeel [fr]. 
  10.  Bartel Tjebbe, geb. op 10 jul 1823 te Westdongeradeel [fr], ovl. (79 jaar oud) op 17 dec 1902 te Ferwerderadeel, tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) op 17 mei 1855 te Westdongeradeel [fr] met Jeltje Foppes Smedes, dr. van Foppe Melles Smedes en Grietje Taekes Wiersma, geb. in 1827 te Metslawier (Oostdongeradeel) [fr], ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor 1902. 
  11.  Jeltje Tjebbe, geb. op 20 jan 1825 te Westdongeradeel [fr], ongehuwd, ovl. (18 jaar oud) op 11 mrt 1843 te Westdongeradeel [fr]. 
  Pietje Bartels Faber, dr. van Bartle Martens Faber en Dieuke Gerrits, tr. (17 jaar oud) (1) op 24 jun 1798 te Holwerd [fr], (ontb. door overlijden) met Johannes Jitzes de Jong, ovl. voor 1803. 
 een dochter: 
  1.  Jitse, geb. op 14 jan 1801 te Holwerd [fr], ged. op 8 feb 1801 te Holwerd [fr]. 

IIc.  Johannes Cornelis Peizel, (zn. van I), geb. op 8 nov 1781 te Grouw [fr], ged. op 18 nov 1781 te Grouw [fr], ovl. (45 jaar oud) op 25 mrt 1827 te Leeuwarden [fr], op 24 apr 1807 te Leeuwarden [fr], tr. (beiden 25 jaar oud) op 10 mei 1807 te Leeuwarden [fr] met Trijntje Everts Zandbergen, dr. van Evert Zandbergen en Sytske Hoogterp, geb. op 13 jul 1781 te Jorwerd [fr], ovl. (55 jaar oud) op 16 jan 1837 te Idaarderadeel [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Cornelis Johannes, geb. op 18 feb 1808 te Leeuwarden [fr], ovl. (42 jaar oud) op 3 feb 1851 te Idaarderadeel [fr], tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) op 1 dec 1838 te Idaarderadeel [fr] met Gertje Jelmers van der Hoek, dr. van Jelmer Melis van der Hoek en Trijntje Herres van der Veen, geb. op 28 aug 1812 te Grouw [fr], ovl. (63 jaar oud) op 1 nov 1875 te Franeker [fr]. 

IId.  Gerrit Cornelis Peizel, (zn. van I), geb. op 16 mei 1785 te Grouw [fr], bakker, 
 Registre civique ingekomen missiven kiesgerechtigde 
 Registre civique ingekomen missiven 
  " Bron: Registres civiques 
  " Soort registratie: Inschrijving Registres civiques 
  " Plaats: Ferwerderadeel 
 Bijzonderheden: 
 Locatie: Blija 
  " Kiesgerechtigde  
 Gerrit Kornelis Peizel (bakker / boulanger) geboren op 16-03-1786 wonende te Blija 
 Diversen: 17 
 Bronvermelding 
 Registre civique ingekomen missiven, archiefnummer 8, Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd (BRF) - Tresoar, inventarisnummer 3629, aktenummer 222 
 Gemeente: Ferwerderadeel 
 Periode: 1811-1812 
 Ovl. (62 jaar oud) op 6 mei 1848 te Leeuwarden [fr], (1) op 5 aug 1808 te Leeuwarden [fr], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 11 sep 1808 te Leeuwarden [fr] getrouwd in de Galileeër kerk, (ontb. door overlijden) met Jetske Willems Huizinga, dr. van Willem Sikkes Huizinga (kastelein) en Janke Pieters van der Molen, geb. op 8 feb 1788 te Leeuwarden [fr], ged. op 29 feb 1788 te Leeuwarden [fr], ovl. (35 jaar oud) op 16 sep 1823 te Holwerd [fr]. 
 4 kinderen: 
  1.  Janke, geb. op 17 okt 1814 te Holwerd [fr], ovl. (25 jaar oud) op 21 mei 1840 te Leeuwarden [fr], tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) op 14 nov 1838 te Leeuwarden [fr] met Jan Feenstra, geb. in 1814 te Leeuwarden [fr], kaarsemaker. 
  2.  Janke, geb. op 8 jun 1816 te Holwerd [fr]. 
  3.  Cornelis Gerrits Peijzel, geb. op 20 mrt 1819 te Holwerd [fr], volgt IIIc
  4.  Willem Gerrits Pijzel, geb. op 12 apr 1822 te Holwerd [fr], ovl. (47 jaar oud) op 11 aug 1869 te Leeuwarden [fr], tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) op 11 sep 1845 te Westdongeradeel [fr] met Grietje Jacobs Miedema, dr. van Jacob Ypes Miedema en Hinke Fokkes de Graaff, geb. op 15 feb 1828 te Oenkerk (Tietjerksteradeel) [fr], ovl. (80 jaar oud) op 15 apr 1908 te Tietjerksteradeel [fr]. 
  Gerrit Cornelis Peizel, tr. (resp. 40 en ongeveer 40 jaar oud) (2) op 16 apr 1826 te Leeuwarden [fr] met Maaike (Anna Maria Rijkes) Barteles, dr. van Rijke Jans Barteles (dagloner) en Albertje Hindriks, ged. op 7 aug 1785 te Winschoten [gr], koopvrouw, Heeft de familienaam Feenstra bij 1e huwelijk, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 8 aug 1862 te Leeuwarden [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Hendricus Gerrits Pijzel, geb. op 12 apr 1827 te Holwerd (Westdongeradeel) [fr], ovl. (74 jaar oud) op 12 mei 1901 te Leeuwarden [fr], volgt IIId
  Maaike (Anna Maria Rijkes) Barteles, dr. van Rijke Jans Barteles (dagloner) en Albertje Hindriks, (1) op 26 okt 1810 te Leeuwarden [fr], tr. (resp. ongeveer 25 en 29 jaar oud) op 11 nov 1810 te Leeuwarden [fr], (ontb. door overlijden) met Sikke Dijkstra, zn. van Derk Tjeerds Dijkstra (opzichter bij molen Oosterwolde) en Aukje Sikkes van Ommeren, geb. op 27 feb 1781 te Oosterwolde [fr], ovl. (40 jaar oud) op 12 dec 1821 te Leeuwarden [fr]. 
 5 kinderen: 
  1.  Aukje, geb. op 15 jul 1811 te Leeuwarden [fr], ovl. (2 weken oud) op 29 jul 1811 te Leeuwarden [fr], begr. op 30 jul 1811 te Leeuwarden [fr]. 
  2.  Dirk, geb. op 3 jun 1813 te Leeuwarden [fr], ovl. (89 jaar oud) op 8 apr 1903 te Leeuwarden [fr], tr. (1), (ontb. door overlijden) met Franske Aukes van der Meij Meij, tr. (2) met Janke van der Zee
  3.  Alberdina, geb. op 23 sep 1815 te Leeuwarden [fr]. 
  4.  Alberdina, geb. op 13 dec 1817 te Leeuwarden [fr], tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) op 17 jun 1843 te Leeuwarden [fr] met Jan Vonk, zn. van David Vonk en Jeltje Ankringa, geb. in 1816 te Leeuwarden [fr], timmerman. 
  5.  Sjoukje, geb. op 18 feb 1821 te Leeuwarden [fr], tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) op 6 apr 1842 te Menaldumdeel [fr] met Klaas Pieters van der Wal, zn. van Pieter Klazes van der Wal en Janke Botes Geuker, geb. in 1820 te Menaldum [fr]. 

Generatie III

IIIa.  Geertje Tjebbe Peisel, (dr. van IIb), geb. op 3 okt 1806 te Holwerd [fr], bakker, ovl. (67 jaar oud) op 17 apr 1874 te Westdongeradeel [fr], tr. (resp. 19 en ongeveer 21 jaar oud) op 30 mei 1826 te Westdongeradeel [fr] met Klaas Klazes Jonker, zn. van Klaas Jans Jonker en Henke Jans de Vries, geb. in 1805 te Holwerd [fr], ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 14 aug 1842 te Westdongeradeel [fr]. 
 5 kinderen: 
  1.  Tjebbe, geb. op 26 dec 1827 te Westdongeradeel [fr]. 
  2.  Klaas, geb. op 20 apr 1830 te Westdongeradeel [fr]. 
  3.  Jan Klazes, geb. op 30 nov 1837 te Westdongeradeel [fr], ovl. (28 jaar oud) op 3 okt 1866 te Ferwerderadeel, tr. (resp. 25 en ongeveer 41 jaar oud) op 11 apr 1863 te Ferwerderadeel met Hendrikje Berends van der Weide, dr. van Berend van der Weide en Grietje Hotses Boersma, geb. in 1822 te Leeuwarden [fr]. 
  4.  Pietje, geb. op 27 mei 1840 te Westdongeradeel [fr]. 
  5.  Pieter, geb. op 25 aug 1842 te Westdongeradeel [fr], tr. (resp. 31 en ongeveer 26 jaar oud) op 9 mei 1874 te Westdongeradeel [fr] met Jannigje Pheifer, dr. van Hendrik Johannes Pheifer en Hendrikje Freerks van Duinen, geb. in 1848 te Holwerd [fr]. 

IIIb.  Dieuwke Tjebbe Peizel, (dr. van IIb), geb. op 3 apr 1813 te Westdongeradeel [fr], ovl. (61 jaar oud) op 17 apr 1874 te Westdongeradeel [fr], tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) op 5 okt 1833 te Westdongeradeel [fr] met Willem Prins, zn. van Anne Ziegers Prins en Rimke Piebes Sjollema, geb. op 24 jul 1802 te Heerenveen(Schoterland) [fr], ovl. (46 jaar oud) op 19 aug 1848 te Holwerd [fr]. 
 5 zonen: 
  1.  Anne, geb. op 1 aug 1834 te Westdongeradeel [fr]. 
  2.  Tjebbe, geb. op 23 feb 1836 te Westdongeradeel [fr], ovl. (1 jaar oud) op 22 mei 1837 te Westdongeradeel [fr]. 
  3.  Tjebbe, geb. op 25 jun 1838 te Westdongeradeel [fr]. 
  4.  Piebe, geb. op 5 aug 1841 te Westdongeradeel [fr]. 
  5.  Bartele, geb. op 5 apr 1844 te Westdongeradeel [fr]. 

IIIc.  Cornelis Gerrits Peijzel, (zn. van IId), geb. op 20 mrt 1819 te Holwerd [fr], sjouwer / werker bij de handel/ broodbakker, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (1) op 11 mei 1842 te Leeuwarden [fr], (ontb. door overlijden) met Dorothea Margaretha Christina Hoekstein, dr. van Frans Hoeksteen (timmerman) en Maria Stöcker, geb. op 16 dec 1822 te Leeuwarden [fr], ovl. (32 jaar oud) op 20 dec 1854 te Amsterdam [nh]. 
 5 kinderen: 
  1.  Jetske, geb. op 24 dec 1842 te Bolsward [fr]. 
  2.  Gerrit, geb. op 17 jul 1844 te Holwerd [fr], kelner, Hij lag op 26 april 1884 in het ziekenhuis in Amsterdam, tr. met Maria Gerdina Meijer
  3.  Willem, geb. op 24 feb 1847 te Leeuwarden [fr], volgt IVa
  4.  Frans Bernard, geb. op 18 apr 1850 te Amsterdam [nh], volgt IVb
  5.  Anna Maria, geb. op 7 nov 1852 te Amsterdam [nh]. 
  Cornelis Gerrits Peijzel, tr. (resp. 36 en 24 jaar oud) (2) op 19 dec 1855 te Amsterdam [nh] met Maria Catharina Slemmer, dr. van Harmaanus Slemmer (scheepstimmerman) en Catrina Hillegonda de Roo, geb. op 3 mrt 1831 te Amsterdam [nh], dienstbode. 
 8 kinderen: 
  1.  Catharina Hillegonda, geb. op 4 dec 1856 te Amsterdam [nh], volgt IVc
  2.  Maria Cornelia, geb. op 24 okt 1858 te Amsterdam [nh], ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1942, volgt IVd
  3.  Cornelia, geb. op 14 aug 1860 te Amsterdam [nh], volgt IVe
  4.  Hermanus, geb. op 8 feb 1863 te Amsterdam [nh], volgt IVf
  5.  Grietje, geb. op 21 nov 1864 te Amsterdam [nh], ovl. (34 jaar oud) op 8 apr 1899 te Utrecht [ut], volgt IVg
  6.  Geertruida, geb. op 15 mei 1868 te Amsterdam [nh]. 
  7.  Christina Petronella Anna Hendrica, geb. op 11 apr 1873 te Amsterdam [nh], ovl. (79 jaar oud) op 3 apr 1953 te Hilversum [nh], volgt IVh
  8.  Cornelis, geb. op 6 mrt 1876 te Amsterdam [nh], volgt IVi

IIId.  Hendricus Gerrits Pijzel, (zn. van IId), geb. op 12 apr 1827 te Holwerd (Westdongeradeel) [fr], kuiper, ovl. (74 jaar oud) op 12 mei 1901 te Leeuwarden [fr], tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) op 29 mei 1852 te Ferwerderadeel [fr] met Antje Kornelis Olivier, dr. van Kornelis Louws Olivier en Antje Botes Hiemstra, geb. op 22 aug 1823 te Hallum [fr]. 
 2 kinderen: 
  1.  Antje, geb. op 24 mrt 1853 te Hallum [fr], ovl. (20 jaar oud) op 17 jul 1873 te Stiens [fr]. 
  2.  Gerrit Hendricus Peizel, geb. op 3 nov 1858 te Hallum [fr], ovl. (26 jaar oud) op 25 jan 1885 te Franeker [fr], volgt IVj
  Hendricus Gerrits Pijzel, tr. (resp. 56 en 45 jaar oud) (2) op 15 dec 1883 te Tietjerksteradeel [fr] met Gertje Beerstra, dr. van Andries Dirks Beerstra en Jitske Aises van Beets, geb. op 3 mrt 1838 te Tietjerk [fr], ovl. (87 jaar oud) op 23 aug 1925 te Kollum [fr]. 
  Gertje Beerstra, dr. van Andries Dirks Beerstra en Jitske Aises van Beets, tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) (1) op 18 apr 1868 te Leeuwarden [fr], (gesch. op 18 jan 1876 te Leeuwarden [fr]) met Jan Jans van der Meulen, zn. van Jan Wybes van der Meulen en Hylke Jans Wymenga, geb. op 16 jan 1832 te Garijp Gem. Tietjerksteradeel [fr], ovl. (64 jaar oud) op 31 okt 1896 te Tietjerksteradeel [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Jan Jans, geb. op 13 jun 1868 te Tietjerksteradeel [fr]. 

Generatie IV

IVa.  Willem Peijzel, (zn. van IIIc), geb. op 24 feb 1847 te Leeuwarden [fr], metselaar, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 1 dec 1869 te Amsterdam [nh] met Sara Johanna van der Pek, geb. op 29 dec 1845 te Amsterdam [nh]. 
 6 kinderen: 
  1.  Willem, geb. op 8 sep 1870 te Amsterdam [nh]. 
  2.  Dorothea Martha Christina, geb. op 4 jun 1871 te Amsterdam [nh], ovl. (67 jaar oud) op 17 jan 1939 te Amersfoort [ut], volgt Va
  3.  Margaretha Hendrica, geb. op 8 dec 1872 te Amsterdam [nh]. 
  4.  Willem, geb. op 8 sep 1878 te Amsterdam [nh], ovl. (27 jaar oud) op 6 aug 1906 te Amsterdam [nh], volgt Vb
  5.  Johanna Elisabeth, geb. op 15 aug 1880 te Amsterdam [nh], ovl. (28 jaar oud) op 10 feb 1909 te Warnsveld [ge]. 
  6.  Cornelis, geb. op 24 dec 1882 te Amsterdam [nh]. 

IVb.  Frans Bernard Peijzel, (zn. van IIIc), geb. op 18 apr 1850 te Amsterdam [nh], metselaar / milicien, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op 5 nov 1873 te Amsterdam [nh] met Maria Wilhelmina Sleeswijk, dr. van Klaas Christiaan Sleeswijk (scheepsnagelmaker) en Wilhelmine Cornelia Elisabeth Ruts, geb. op 3 mei 1847 te Amsterdam [nh], dienstbaar. 
 5 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Cornelia Elisabeth, geb. op 8 sep 1874 te Amsterdam [nh]. 
  2.  Maria Francisca, geb. op 13 okt 1876 te Amsterdam [nh]. 
  3.  Franz Runan (?), geb. op 3 mrt 1879 te Amsterdam [nh]. 
  4.  Rijndert Frans Bernard, geb. op 21 sep 1881 te Amsterdam [nh]. 
  5.  Klaas Christiaan, geb. op 15 sep 1884 te Amsterdam [nh]. 

IVc.  Catharina Hillegonda Peijzel, (dr. van IIIc), geb. op 4 dec 1856 te Amsterdam [nh], tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) op 3 dec 1879 te Amsterdam [nh] met Johannes Catharinus van Dijk, zn. van Jelze van Dijk en Helena Frederika Johanna Lauts, geb. in 1856 te Zutphen [ge], pakhuisknecht. 
 een kind: 
  1.  Kind, Erkend bij het huwelijk van de ouders. 

IVd.  Maria Cornelia Peijzel, (dr. van IIIc), geb. op 24 okt 1858 te Amsterdam [nh], dienstbode, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1942, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) op 7 feb 1884 te Amsterdam [nh] met Carel Anthonie Campagne, zn. van Hendrik Willem Andries Campagne en Susanna Fredrika Hardes, geb. op 25 feb 1854 te Amsterdam [nh], kassiersknecht, ovl. (87 jaar oud) op 6 feb 1942 te Amsterdam [nh], begr. op 10 feb 1942 te Amsterdam [nh]. 
 een zoon: 
  1.  Karel Frederik, geb. op 6 jan 1886 te Amsterdam [nh], tr. met C Jansen

IVe.  Cornelia Peijzel, (dr. van IIIc), geb. op 14 aug 1860 te Amsterdam [nh], dienstbode, 
 Bij de geboorte van haar dochter was er opgegeven dat Cornelia getrouwd was met Antonie Schmidt er is geen trouwakte te vinden, 
 een dochter: 
  1.  Cornelia Peijzel, geb. op 28 jan 1883 te Amsterdam [nh]. 
  Cornelia Peijzel, relatie met Antonie Schmidt, geb. te Amsterdam [nh]. 

IVf.  Hermanus Peijzel, (zn. van IIIc), geb. op 8 feb 1863 te Amsterdam [nh], metselaar, tr. (beiden 22 jaar oud) op 5 nov 1885 te Amsterdam [nh] met Elisabeth Louise Schol, dr. van Jacob Jacobsz Schol en Elisabeth Wijntjes, geb. op 11 feb 1863 te Amsterdam [nh], 
 Bij haar huwelijk was Sjoert Jacob Schol haar voogd en toeziend voogd was Hendrik Oderkerk 
 Ovl. (72 jaar oud) op 10 apr 1935 te Amsterdam [nh]. 
 9 kinderen: 
  1.  Maria Catharina, geb. op 2 apr 1886 te Amsterdam [nh], ovl. (15 jaar oud) op 15 feb 1902 te Amsterdam [nh]. 
  2.  Jacob, geb. op 14 sep 1887 te Amsterdam [nh]. 
  3.  Elisabeth Louisa, geb. op 16 jul 1889 te Amsterdam [nh], tr. (24 jaar oud) op 6 mei 1914 te Amsterdam [nh] met G Roggeveen
  4.  Hermanus, geb. op 25 apr 1891 te Amsterdam [nh]. 
  5.  Cornelia, geb. op 14 apr 1893 te Amsterdam [nh]. 
  6.  Anna Martha, geb. op 29 mrt 1895 te Amsterdam [nh], ovl. (9 maanden oud) op 23 jan 1896 te Amsterdam [nh]. 
  7.  Antje Martha, geb. op 30 apr 1897 te Amsterdam [nh]. 
  8.  Catharina Hillegonda, geb. op 25 jan 1899 te Amsterdam [nh], Op 26 mei 1923 naar Bussum verhuisd. 
  9.  Geertruida, geb. op 13 feb 1901 te Amsterdam [nh]. 

IVg.  Grietje Peijzel, (dr. van IIIc), geb. op 21 nov 1864 te Amsterdam [nh], diensbode, ovl. (34 jaar oud) op 8 apr 1899 te Utrecht [ut], tr. (resp. 31 en ongeveer 30 jaar oud) op 20 aug 1896 te Amsterdam [nh] met Pieter van Tintelen, zn. van Bastiaan van Tintelen en Johanna Berns, geb. in 1866 te Lienden [ge], wachtmeester. 
 een zoon: 
  1.  Pieter, geb. op 3 nov 1891 te Amsterdam [nh], Erkend bij het huwelijk van zijn ouders op 20 augustus 1896. 

IVh.  Christina Petronella Anna Hendrica Peijzel, (dr. van IIIc), geb. op 11 apr 1873 te Amsterdam [nh], ovl. (79 jaar oud) op 3 apr 1953 te Hilversum [nh], tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) op 10 feb 1898 te Amsterdam [nh] met Jan Hendrik Mewe, zn. van Karel Christiaan Mewe en Elisabeth Lucretia Bakker, geb. op 23 jan 1871 te Amsterdam [nh], loodgieter, ovl. (66 jaar oud) op 17 jan 1938 te Amsterdam [nh], begr. op 20 jan 1938 te Amsterdam [nh]. 
 3 kinderen: 
  1.  C C, tr. met E H E Adolphs
  2.  M C, tr. met W G Sillmann
  3.  H J, tr. met J M de Heer

IVi.  Cornelis Peijzel, (zn. van IIIc), geb. op 6 mrt 1876 te Amsterdam [nh], tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op 12 mei 1897 te Amsterdam [nh], (gesch. op 16 nov 1931 te Amsterdam [nh]) met Wilhelmina Christina Bödeker, dr. van Willem Christiaan Bödeker (stoker) en Zwaantje Weitering, geb. op 2 sep 1876 te Amsterdam [nh]. 
 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Christina, geb. op 5 jul 1899 te Amsterdam [nh], ovl. (90 jaar oud) op 12 jan 1990 te Amsterdam [nh], volgt Vc
  2.  Hermanus, geb. op 3 mei 1905 te Amsterdam [nh], ovl. (83 jaar oud) op 21 nov 1988 te Amsterdam [nh], volgt Vd
  3.  Betje, geb. op 7 feb 1910 te Amsterdam [nh], volgt Ve

IVj.  Gerrit Hendricus Peizel, (zn. van IIId), geb. op 3 nov 1858 te Hallum [fr], ovl. (26 jaar oud) op 25 jan 1885 te Franeker [fr], tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) op 8 dec 1883 te Leeuwarden [fr] met Mina (Wilhelmina Hendrika) van der Meulen, dr. van Pieter van der Meulen (timmerman) en Hendrika Johanna Bloemink, geb. op 22 sep 1863 te Leeuwarden [fr]. 
 een zoon: 
  1.  Hendrikus, geb. op 22 mrt 1884 te Leeuwarden [fr], ovl. (9 maanden oud) op 22 dec 1884 te Leeuwarden [fr]. 

Generatie V

Va.  Dorothea Martha Christina Peijzel, (dr. van IVa), geb. op 4 jun 1871 te Amsterdam [nh], ovl. (67 jaar oud) op 17 jan 1939 te Amersfoort [ut], tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) op 18 nov 1896 te Amsterdam [nh] met Henri Antoine Labohm, zn. van Henrich Anton Labohm en Geertruida Hendrika Nieuwenhuis, geb. op 28 aug 1863 te Amsterdam [nh], timmerman, ovl. (77 jaar oud) op 25 jan 1941 te Amersfoort [ut]. 
 een dochter: 
  1.  Meisje
  Henri Antoine Labohm, zn. van Henrich Anton Labohm en Geertruida Hendrika Nieuwenhuis, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (1) op 4 feb 1892 te Amsterdam [nh], (ontb. door overlijden) met Sara Alida Hendrika Horsting, dr. van Herman Horsting (werkman) en Christina Maria Peelen, geb. op 11 dec 1869 te Amsterdam [nh]. 

Vb.  Willem Peijzel, (zn. van IVa), geb. op 8 sep 1878 te Amsterdam [nh], huisschilder, ovl. (27 jaar oud) op 6 aug 1906 te Amsterdam [nh], tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (1) op 7 jun 1899 te Amsterdam [nh], (ontb. door overlijden) met Anna Bruijntjes, dr. van Roelof Bruijntjes (steendrager) en Grietje de Boer, geb. op 17 jul 1880 te Amsterdam [nh]. 
 een zoon: 
  1.  Willem, geb. op 24 jan 1899 te Amsterdam [nh], ovl. (55 jaar oud) op 24 nov 1954 te Amsterdam [nh], volgt VI
  Willem Peijzel, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (2) op 10 jan 1906 te Amsterdam [nh] met Jacoba Margaretha Cramer, dr. van August Heinrich Cramer en Albertje Hes, geb. op 12 mrt 1884 te Amsterdam [nh], ovl. (73 jaar oud) op 23 apr 1957 te Amsterdam [nh]. 
 2 kinderen: 
  1.  Albertus, geb. op 18 mei 1905 te Amsterdam [nh], ovl. (5 jaar oud) op 30 jul 1910 te Brussel [België]. 
  2.  Dorothea Martha Christina, geb. op 10 jul 1906 te Amsterdam [nh]. 
  Jacoba Margaretha Cramer, dr. van August Heinrich Cramer en Albertje Hes, 
 een dochter: 
  1.  Jacoba Margaretha Geel, geb. op 2 jun 1908 te Amsterdam [nh], ovl. (1 jaar oud) op 12 dec 1909 te Amsterdam [nh]. 
  Jacoba Margaretha Cramer, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (2) op 17 mrt 1909 te Amsterdam [nh] met Antonie Jan Jacobus Geel, zn. van Pieter Jan Jacobus Geel en Tite Kok, geb. op 3 jan 1881 te Amsterdam [nh], glazenwasser, ovl. (89 jaar oud) op 25 mei 1970 te Ermelo [ge]. 
 6 dochters: 
  1.  Jacoba Margaretha, geb. op 10 apr 1910 te Amsterdam [nh], ovl. (1 jaar oud) op 9 dec 1911 te Amsterdam [nh]. 
  2.  Anna Elisabeth, geb. op 20 aug 1911 te Amsterdam [nh], tr. (21 jaar oud) op 31 aug 1932 te Amsterdam [nh] met Onbekend
  3.  Antonia Johanna Jacoba Margaretha, geb. op 2 aug 1913 te Amsterdam [nh]. 
  4.  Jacoba Sophia, geb. op 10 okt 1915 te Amsterdam [nh]. 
  5.  Maria Catharina, geb. op 24 nov 1917 te Amsterdam [nh]. 
  6.  Albertje, geb. op 3 apr 1920 te Amsterdam [nh], tr. (18 jaar oud) op 31 aug 1938 te Amsterdam [nh] met J W Ewoldt

Vc.  Wilhelmina Christina Peijzel, (dr. van IVi), geb. op 5 jul 1899 te Amsterdam [nh], ovl. (90 jaar oud) op 12 jan 1990 te Amsterdam [nh], tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (1) op 11 feb 1920 te Amsterdam [nh], (ontb. door overlijden) met Franciscus Antonius Cornelis Collin, zn. van Martinus Collin en Johanna Brouwer, geb. op 29 mrt 1897 te Amsterdam [nh], ovl. (39 jaar oud) op 29 jan 1937 te Amsterdam [nh]. 
 3 kinderen: 
  1.  Franciscus Martinus, geb. op 18 mei 1920 te Amsterdam [nh], tr. (24 jaar oud) op 21 jun 1944 te Amsterdam [nh] met G Kern
  2.  Wilhelmina Christina, geb. op 21 nov 1921 te Amsterdam [nh], tr. (22 jaar oud) op 27 sep 1944 te Amsterdam [nh] met J Kuntzel
  3.  Antonius Cornelis, geb. op 30 aug 1923 te Amsterdam [nh], tr. (24 jaar oud) op 31 mrt 1948 te Amsterdam [nh] met W P Bouman
  Wilhelmina Christina Peijzel, tr. (resp. 42 en 37 jaar oud) (2) op 4 mrt 1942 te Amsterdam [nh], (gesch. op 8 apr 1947 te Amsterdam [nh]) met Cornelis Johannes de Groot, zn. van Lubertus Nicolaas de Groot en Alida Vork, geb. op 2 jun 1904 te Amsterdam [nh], ovl. (75 jaar oud) op 29 mei 1980 te Amsterdam [nh]. 
 een zoon: 
  1.  Robert, geb. op 29 aug 1942 te Amsterdam [nh]. 
  Cornelis Johannes de Groot, zn. van Lubertus Nicolaas de Groot en Alida Vork, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) (1) op 13 jul 1938 te Amsterdam [nh], (gesch. op 22 okt 1941 te Amsterdam [nh]) met Alouisa Josefa List, dr. van Lorenz List en Josefa Pritsch, geb. op 28 mei 1905 te Weenen [Oostenrijk], dienstbode / handwerkster, ovl. (61 jaar oud) op 26 nov 1966 te Amsterdam [nh]. 
  Wilhelmina Christina Peijzel, tr. (resp. 48 en 56 jaar oud) (3) op 8 apr 1948 te Amsterdam [nh] met Willem Droog, zn. van Theodorus Droog en Jacoba Wilhelmina Stroker, geb. op 21 mei 1891 te Haarlem [nh], ovl. (76 jaar oud) op 27 okt 1967 te Amsterdam [nh]. 
  Willem Droog, zn. van Theodorus Droog en Jacoba Wilhelmina Stroker, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) op 18 mei 1916 te Amsterdam [nh] met Anna Snijders, dr. van Nicolaas Snijders en Anna Brouwer, geb. op 3 dec 1888 te Amsterdam [nh], ovl. (56 jaar oud) op 8 jan 1945 te Amsterdam [nh]. 
 2 zonen: 
  1.  Willem, geb. op 19 okt 1921 te Amsterdam [nh]. 
  2.  Dick Tijmen, geb. op 10 okt 1929 te Amsterdam [nh]. 

Vd.  Hermanus Peijzel, (zn. van IVi), geb. op 3 mei 1905 te Amsterdam [nh], expeditieknecht, ovl. (83 jaar oud) op 21 nov 1988 te Amsterdam [nh], tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) op 3 feb 1932 te Amsterdam [nh], (gesch. op 18 dec 1947 te Amsterdam [nh]) met Maria Bouwknecht, dr. van Johannes Wilhelmus Bouwknecht en Hendrina de Nooij, geb. op 17 mrt 1907 te Amsterdam [nh], ovl. (82 jaar oud) op 16 mrt 1990 te Amsterdam [nh]. 
 een dochter: 
  1.  Ineke, geb. op 21 jan 1946 te Amsterdam [nh]. 
  Hermanus Peijzel, tr. (resp. 44 en 31 jaar oud) (2) op 2 aug 1949 te Amsterdam [nh] met Geertje Triep, geb. op 11 feb 1918 te Amsterdam [nh]. 

Ve.  Betje Peijzel, (dr. van IVi), geb. op 7 feb 1910 te Amsterdam [nh], tr. (beiden 26 jaar oud) op 29 jul 1936 te Amsterdam [nh] met Louis Benjamin Quanjer, zn. van Johannes Franciscus Quanjer (boekhouder/ oud-Reserve Luitenant-Kolonel der Artillerie) en Helena Charlotta Wilhelmina Boers, geb. op 19 apr 1910 te Zaandam [nh], verwarmingstechnicus. 
 een zoon: 
  1.  Bob, geb. op 21 mrt 1939 te Amsterdam [nh]. 

Generatie VI

VI.  Willem Peijzel, (zn. van Vb), geb. op 24 jan 1899 te Amsterdam [nh], /kantoorbediende/vertegenwoordiger in schildersgereedschappen, ovl. (55 jaar oud) op 24 nov 1954 te Amsterdam [nh], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 28 jun 1922 te Amsterdam [nh] met Johanna Janssens, dr. van Nicolaas Henderikus Janssens (transportarbeider) en Marie Buijen, geb. op 6 mrt 1902 te Amsterdam [nh], ovl. (72 jaar oud) op 16 okt 1974 te Amsterdam [nh]. 
 6 kinderen: 
  1.  Willem, geb. op 15 jun 1923 te Amsterdam [nh], magazijn bediende / colporteur, ovl. (21 jaar oud) op 13 feb 1945 te Oranienburg Im Sachsenhausen [Duitsland]. 
  2.  Johanna, geb. op 11 aug 1925 te Amsterdam [nh], ovl. (58 jaar oud) op 30 dec 1983 te Amsterdam [nh], volgt VIIa
  3.  Theodorus Marinus, geb. op 15 apr 1928 te Amsterdam [nh]. 
  4.  Maria Cornelia, geb. op 3 okt 1930 te Amsterdam [nh], volgt VIIb
  5.  Dorothea Martha Christina, geb. op 24 mrt 1934 te Amsterdam [nh], tr. (22 jaar oud) op 25 jul 1956 te Amsterdam [nh] met L G Hart
  6.  Hans, geb. op 14 jun 1942 te Amsterdam [nh], volgt VIIc

Generatie VII

VIIa.  Johanna Peijzel, (dr. van VI), geb. op 11 aug 1925 te Amsterdam [nh], ovl. (58 jaar oud) op 30 dec 1983 te Amsterdam [nh], tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 apr 1950 te Amsterdam [nh] met Nicolaas Hendrik van der Tak, zn. van Nicolaas Hendrik van der Tak (broodbakker) en Wilhelmina van der Putten, geb. op 3 jan 1922 te Amsterdam [nh], ovl. (75 jaar oud) op 6 mei 1997 te Amsterdam [nh]. 
 2 dochters: 
  1.  Willie (Wilhelmina), geb. op 26 jun 1951 te Amsterdam [nh], tr. (1), (gesch. in 1980) met Eusebio Criprano Wernet, geb. op 2 nov 1942. 2 zonen, tr. (resp. 60 en 29 jaar oud) (2) op 27 mei 2012 te Almere [fl] met Yousri (Rani Ana Ben) Mohsen, geb. op 12 aug 1982. 
  2.  Johanna Hendrika, geb. op 21 nov 1954 te Amsterdam [nh], ovl. (51 jaar oud) op 3 jun 2006 te Zaandam [nh], tr. met Hommes. 2 kinderen. VIIb.  Maria Cornelia Peijzel, (dr. van VI), geb. op 3 okt 1930 te Amsterdam [nh], tr. (18 jaar oud) op 13 okt 1948 te Amsterdam [nh] met H C Foekens
 6 kinderen: 
  1.  Paul
  2.  Kees
  3.  Roel
  4.  Joke
  5.  Marion
  6.  Kind

VIIc.  Hans Peijzel, (zn. van VI), geb. op 14 jun 1942 te Amsterdam [nh], tr. (23 jaar oud) op 25 aug 1965 te Amsterdam [nh] met W Tieleman
 2 dochters: 
  1.  Liana
  2.  Sandra, geb. in 1972.