Nageslacht van Maerten Willems
Nageslacht van Maerten Willems

Generatie I

I.  Maerten Willems, Kwam uit Scheveningen, relatie met Aechten Adriaensdr
 een zoon: 
  1.  Pieter Maertens Schevelingen, geb. circa 1576, volgt II

Generatie II

II.  Pieter Maertens Schevelingen, (zn. van I), geb. circa 1576, 
 Verhuisde van Scheveningen naar ter Heijde, 
 tr. (ongeveer 24 jaar oud) circa 1600 met Nyes Loose?
 een zoon: 
  1.  Crijn Pieters, geb. in 1600 te Ter Heide, volgt III

Generatie III

III.  Crijn Pieters, (zn. van II), geb. in 1600 te Ter Heide, Zeeman, 
 Koopt in november 1635 van Pieter Cornelis Mos een huis in de Keizerstraat (westzijde) te Scheveningen. 
 (In 1679: het huis waaruit hangt "de Swaen"), 
 tr. (ongeveer 24 jaar oud) circa 1624 met Maertie Maertens
 een zoon: 
  1.  Pieter Crijnen, geb. circa 1630 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 45 jaar oud) circa 1675, volgt IV

Generatie IV

IV.  Pieter Crijnen, (zn. van III), geb. circa 1630 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 45 jaar oud) circa 1675, tr. (1) met Leuntje Arends
  Pieter Crijnen, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op 8 mei 1661 te Scheveningen [zh] met Leuntje Jans, geb. circa 1640, 
 bezitster van een huis en stuk grond in de Nobelstraat, heet nu Jacob Pronkstraat Scheveningen (2010) 
 Ovl. (Ongeveer 69 jaar oud) op 30 jun 1709 te Scheveningen [zh]. 
 een zoon: 
  1.  Frank Pietersz van der Zwan, ged. op 2 sep 1663 te Scheveningen [zh], begr. op 4 jul 1699 te Scheveningen [zh], volgt V

Generatie V

V.  Frank Pietersz van der Zwan, (zn. van IV), ged. op 2 sep 1663 te Scheveningen [zh], 
 Hij was ook zeeman, woonde in de Wassenaarsestraat noordzijde (zeezijde) in het voorgedeelte van een huis wat 30 gulden waard was (15 Euro). 
 Franck Pieterszoon koopt in 1663 een gebouw in Schevingen die dienst doet als herberg. Het aanhangbord beelde een zwaan af. Later werd dit vervangen door een gevelsteen. Hier ligt dus de oorsprong van de achternaam van der Zwan 
 , begr. op 4 jul 1699 te Scheveningen [zh], tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) op 1 apr 1691 te Scheveningen [zh] met Soetje Teunisdr Tuijt, dr. van Teunisz Tuijt en Machteld Jacobsdr de Jager, ged. op 20 jan 1664 te Scheveningen [zh], 
 Woont in 1730 in het voorgedeelte van een huis aan de Wassenaarsestraat (Noordzijde); zij verhuurd het agter gedeelte aan haar zoon Pieter 
 Bijnaam: "Soetie de Weeuw". 
 Ovl. (Ongeveer 75 jaar oud) op 18 mrt 1739 te Scheveningen [zh]. 
 2 zonen: 
  1.  Pieter Franke, ged. op 21 nov 1694 te Scheveningen [zh], begr. op 21 jun 1779 te Scheveningen [zh], volgt VIa
  2.  Theunis Francke, ged. op 18 jan 1699 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 17 apr 1753 te Scheveningen [zh], volgt VIb

Generatie VI

VIa.  Pieter Franke van der Zwan, (zn. van V), ged. op 21 nov 1694 te Scheveningen [zh], 
 Kerkmeester van 19 juni 1761 tot en met 21 juni 1779. 
 Zijn familiewapen kwam voor op de orgelkas van het in 1764 in de Oude kerk (Keijzerstraat) geplaatste orgel. 
 Woont in 1730 in de Wassenaarsestraat (noordzij) in het agter gedeelte van het huis dat eijgendom is van zijn moeder "Soetie de Weeuw" 
 In 1747 wordt hij vermeld in de lijst van weerbare mannen van Scheveningen. Zijn bewapening: Snaphaan, deege en patroontas, 
 Familiewapen
 Voor de nazaten van de broers Pieter Francke en Teunis Francke van der Zwan is door Fred van der Zwan in 1975 een familiewapen ontworpen, de beschrijving hiervan luidt: 
 In azuur (blauw) een versmalde gouden keper, er boven een goud gekroonde zilveren haring met een druppel zout onder zijn bek, er onder een zilveren staande zwaan met opgeheven vlucht, gebekt en gepoot van keel (rood). Het helmteken is een vlucht, in het midden gedekt door een rode Sint Jacobsschelp. De kleuren van de dekkleden en het helmteken zijn zilver en blauw. 
 , begr. op 21 jun 1779 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 22 mei 1721 te Scheveningen [zh] met Trijntje Cornelisse Toet, ged. op 25 mei 1698 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1771. 
 3 zonen: 
  1.  Kornelis Pieters, ged. op 12 nov 1730 te Scheveningen [zh], volgt VIIa
  2.  Teunis, geb. op 7 sep 1732 te Scheveningen [zh]. 
  3.  Frank Pieterse, geb. op 25 jan 1739 te Scheveningen [zh], ovl. (74 jaar oud) op 18 nov 1813 te Scheveningen [zh], volgt VIIb

VIb.  Theunis Francke van der Zwan, (zn. van V), ged. op 18 jan 1699 te Scheveningen [zh], 
 was lid van de Schutterij, een erebaan alleen voor rijken. Oom Crijn nam de rol van vader over. 
 Teunis werd 54 jaar kreeg 4 kinderen die oud werden. o.a. Jacobus. 
 Ovl. (Ongeveer 54 jaar oud) op 17 apr 1753 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) op 28 mei 1730 te Scheveningen [zh] met Joanna Lucasse Hellendoorn, dr. van Lucas Alderts Hellendoorn en Lijsbeth Fieret, ged. op 29 mrt 1705 te Scheveningen [zh], begr. op 9 jan 1750 te Scheveningen [zh]. 
 5 kinderen: 
  1.  Jacobus Teunisz, ged. op 6 okt 1736 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 23 nov 1808 te Scheveningen [zh], volgt VIIc
  2.  Lijsbeth, geb. in 1745, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1804, volgt VIId
  3.  Soetje
  4.  Frank
  5.  Lijsbeth

Generatie VII

VIIa.  Kornelis Pieters van der Zwan, (zn. van VIa), ged. op 12 nov 1730 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) op 18 mrt 1759 te Scheveningen [zh] met Immetje Joostdr de Niet, dr. van Joost Jansz de Niet en Haesje Jacobsdr, ged. op 19 aug 1731 te Scheveningen [zh]. 
 een zoon: 
  1.  Joseph Cornelisz, ged. op 10 mei 1772 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 29 okt 1825 te Scheveningen [zh], volgt VIIIa

VIIb.  Frank Pieterse van der Zwan, (zn. van VIa), geb. op 25 jan 1739 te Scheveningen [zh], ovl. (74 jaar oud) op 18 nov 1813 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) op 1 jun 1760 te Scheveningen [zh] met Guurtje Gijsbertse van Duivenbode, geb. in 1737, ged. op 13 okt 1737 te Scheveningen [zh], ovl. (65 jaar oud) Overleden aan de Colijk, begr. op 19 jun 1802 te Scheveningen [zh]. 
 5 kinderen: 
  1.  Pieter Franke, geb. op 12 dec 1760 te Scheveningen [zh], ovl. (52 jaar oud) op 4 mei 1813 te Scheveningen [zh], volgt VIIIb
  2.  Yda Franke, geb. op 7 feb 1762 te Scheveningen [zh], ovl. (79 jaar oud) op 31 aug 1841 te Scheveningen [zh], volgt VIIIc
  3.  Jan Franke, geb. in 1777 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op 16 dec 1811 te Scheveningen [zh]. 
  4.  Cornelia Franke, geb. in 1779 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 25 nov 1816 te Scheveningen [zh], tr. met Maarte Blok
  5.  Frank Franke, geb. op 7 jan 1782 te Scheveningen [zh], volgt VIIId

VIIc.  Jacobus Teunisz van der Zwan, (zn. van VIb), ged. op 6 okt 1736 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 23 nov 1808 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 27 en 28 jaar oud) op 30 sep 1764 te Scheveningen [zh] met Elisabeth Tuijt, dr. van Claes Willemsz Tuijt en Neeltje Pieterse Bom, geb. op 26 jan 1736 te Scheveningen [zh], ovl. (101 jaar oud) op 20 jan 1838 te Scheveningen [zh]. 
 6 kinderen: 
  1.  Neeltje
  2.  Johanna, geb. in 1776 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 10 aug 1821 te Scheveningen [zh], tr. met Jan Raets
  3.  Klaas
  4.  Teunis, ged. op 2 dec 1764 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 3 apr 1846 te Scheveningen [zh], volgt VIIIe
  5.  Frank, ged. op 25 jul 1773 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 14 jul 1832 te Scheveningen [zh], volgt VIIIf
  6.  Willem, matroos op een fregat (oorlogsschip). 

VIId.  Lijsbeth van der Zwan, (dr. van VIb), geb. in 1745, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1804, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) in 1770 met Willem Cornelisse van der Burg, zn. van Cornelis van der Burg en Pietertje Nijgh, geb. in 1745, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) in 1834. 
 2 dochters: 
  1.  Pieternelletje Willemse
  2.  Cornelia Willemsdr, ovl. op 26 dec 1844 te 's Gravenhage. 

Generatie VIII

VIIIa.  Joseph Cornelisz van der Zwan, (zn. van VIIa), ged. op 10 mei 1772 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 29 okt 1825 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 24 feb 1799 te Scheveningen [zh] met Adriana van der Burg, dr. van Willem van der Burg en Elisabeth van der Zwan, ged. op 19 nov 1775 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 16 aug 1846 te Scheveningen [zh]. 
 4 kinderen: 
  1.  Elisabeth, geb. in 1801 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 31 jan 1827 te 's Gravenhage met Arie Toet, dr. van Maarte Toet en Klazina Kuiper, geb. in 1805 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Jan (Joannes), geb. op 7 jan 1808 te Scheveningen [zh], ovl. (81 jaar oud) op 9 mei 1889 te Scheveningen [zh], volgt IXa
  3.  Willem, geb. in 1812 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op 1 nov 1814 te Scheveningen [zh]. 
  4.  Wilhelmina, geb. op 9 jan 1817 te Scheveningen [zh]. 

VIIIb.  Pieter Franke van der Zwan, (zn. van VIIb), geb. op 12 dec 1760 te Scheveningen [zh], ged. op 14 dec 1760 te Scheveningen [zh], duinopzichter, 
 De Frankenslag is genoemd naar: ‘Pieter Franke van der Zwan (1760 - 1813), viskoper, die op 10 maart 1796 vijf morgen duinland in erfpacht kreeg.’ Waarbij een ‘morgen’ ongeveer 1 hectare groot is. De nabijgelegen Frankenstaat is ook naar deze Scheveninger vernoemd. 
 Ovl. (52 jaar oud) op 4 mei 1813 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) op 30 sep 1787 te Scheveningen [zh] met Jannetje Dirkse Hoek, dr. van Dirk Dirkszn Hoek en Jaapje Maartens Tasman, ged. op 21 sep 1766 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 5 dec 1846 te Scheveningen [zh]. 
 10 kinderen: 
  1.  Guurtje, geb. op 4 feb 1788 te Scheveningen [zh], ged. op 10 feb 1788 te Scheveningen [zh], ovl. (80 jaar oud) op 17 jan 1869 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 16 en ongeveer 21 jaar oud) op 9 sep 1804 te Scheveningen [zh] met Jacob Hendrikszn van Duijne, zn. van Hendrik Jacobs van Duijne en Dirkje Verdoes, ged. op 12 jan 1783 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 24 sep 1849 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Dirk Pieterse, geb. op 24 mei 1789 te Scheveningen [zh], volgt IXb
  3.  Frank Pieterse, geb. op 19 okt 1790 te Scheveningen [zh], ovl. (46 jaar oud) op 2 okt 1837 te Scheveningen [zh], volgt IXc
  4.  Jacoba Adriana, ged. op 4 aug 1793 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 6 jaar oud) in 1800 te Scheveningen [zh]. 
  5.  Jannetje, geb. op 26 mrt 1796 te Scheveningen [zh], ged. op 27 mrt 1796 te Scheveningen [zh]. 
  6.  Pieternella, geb. op 1 dec 1797 te Scheveningen [zh], ged. op 3 dec 1797 te Scheveningen [zh], tr. (28 jaar oud) op 14 dec 1825 te Scheveningen [zh] met Arie Baak, zn. van Benjamin Baak en Jopje Turfboer. 
  7.  Jannetje, geb. op 15 mei 1800 te Scheveningen [zh], ged. op 18 mei 1800 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 22 en ongeveer 36 jaar oud) op 25 sep 1822 te 's Gravenhage met Florus van Herwaarden, zn. van Florus van Herwaarden en Catharina Vos, geb. in 1786 te Heusden [nb]. 
  8.  Jacoba Adriana, geb. op 13 sep 1802 te Scheveningen [zh], ged. op 19 sep 1802 te Scheveningen [zh]. 
  9.  Ida, geb. op 12 mrt 1805 te Scheveningen [zh], ged. op 17 mrt 1805 te Scheveningen [zh], Naaister, tr. (resp. 17 en ongeveer 22 jaar oud) op 6 nov 1822 te 's Gravenhage met Johan Christoph Bausch, zn. van George Fredrik Bausch (Koopman) en Maria van Brienen, geb. in 1800 te Delft [zh], Chirurgijn. 
  10.  Maarten Hoek, geb. op 13 aug 1806 te Scheveningen [zh], ovl. (69 jaar oud) op 16 mei 1876 te Scheveningen [zh], volgt IXd

VIIIc.  Yda Franke van der Zwan, (dr. van VIIb), geb. op 7 feb 1762 te Scheveningen [zh], ovl. (79 jaar oud) op 31 aug 1841 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op 16 okt 1785 te Scheveningen [zh] met Huybert Huibertse Vrolijk, zn. van Huybert Willems Vrolijk en Jannetje Huyberts Knoester, geb. op 28 jan 1759 te Scheveningen [zh], Koopman en diaken van de Ger. Kerk, ovl. (93 jaar oud) op 6 jun 1852 te Scheveningen [zh]. 
 een dochter: 
  1.  Guurtje Huibertse, geb. op 18 okt 1789 te Scheveningen [zh], ovl. (76 jaar oud) op 26 jun 1866 te Scheveningen [zh]. 

VIIId.  Frank Franke van der Zwan, (zn. van VIIb), geb. op 7 jan 1782 te Scheveningen [zh], Visverkoper, tr. (resp. 21 en ongeveer 18 jaar oud) op 11 aug 1803 te Scheveningen [zh] met Kniertje Janse Spaans, ged. op 28 aug 1784 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 75 jaar oud) circa 1860 te Scheveningen [zh]. 
 11 kinderen: 
  1.  Guurtje, geb. in 1803 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op 28 dec 1826 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Ida, geb. in 1804 te Scheveningen [zh], Visverkoopster, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) op 18 apr 1827 te 's Gravenhage met Job Harst, zn. van Kornelis Harst (Voerman) en Kornelia Taal, geb. in 1798 te Scheveningen [zh], Voerman. 
  3.  Jean, geb. in 1813 te Scheveningen [zh], ovl. (minder dan één jaar oud) op 4 jun 1813 te Scheveningen [zh]. 
  4.  Dirkje, geb. op 20 mei 1814 te Scheveningen [zh], ovl. (35 jaar oud) op 19 aug 1849 te Scheveningen [zh], volgt IXe
  5.  Frank, geb. op 3 mrt 1816 te Scheveningen [zh]. 
  6.  Johannes Dirks, geb. op 10 nov 1817 te Scheveningen [zh]. 
  7.  Gijsbert, geb. op 22 jun 1819 te Scheveningen [zh]. 
  8.  Cornelis, geb. op 26 dec 1820 te Scheveningen [zh], ovl. (2 maanden oud) op 7 mrt 1821 te Scheveningen [zh]. 
  9.  Kornelis, geb. op 10 mrt 1822 te Scheveningen [zh], ovl. (65 jaar oud) op 7 okt 1887 te Scheveningen [zh], volgt IXf
  10.  Jacob, geb. op 7 mei 1824 te Scheveningen [zh], ovl. (10 maanden oud) op 23 mrt 1825 te Scheveningen [zh]. 
  11.  Jacobus, geb. op 6 jun 1826 te Scheveningen [zh], ovl. (38 dagen oud) op 14 jul 1826 te Scheveningen [zh]. 

VIIIe.  Teunis van der Zwan, (zn. van VIIc), ged. op 2 dec 1764 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 3 apr 1846 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op 5 jun 1791 te Scheveningen [zh] met Margrita van der Toorn, dr. van Klaas Maartens van der Toorn en Jannetje Pieterse Turfboer, ged. op 3 aug 1766 te 's Gravenhage, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 6 feb 1840 te 's Gravenhage. 
 2 zonen: 
  1.  Jacobus, geb. op 14 dec 1793, ovl. (79 jaar oud) op 14 apr 1873 te Scheveningen [zh], volgt IXg
  2.  Nicolaas, geb. in 1802 te Scheveningen [zh], volgt IXh

VIIIf.  Frank van der Zwan, (zn. van VIIc), ged. op 25 jul 1773 te Scheveningen [zh], Arbeider; visdrager, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 14 jul 1832 te Scheveningen [zh], relatie met Lena (Leuntje) Zoutenbier, dr. van Klaas Everardus Zoutenbier en Geertruij Willemsdr Batenburg, ged. op 6 feb 1791 te Scheveningen [zh], Werkster, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 27 mrt 1863 te Scheveningen [zh]. 
 5 kinderen: 
  1.  Elisabeth, geb. in 1810 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op 25 dec 1813 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Geertruy, geb. op 27 jan 1815 te Scheveningen [zh]. 
  3.  Klaas, geb. op 14 nov 1819 te Scheveningen [zh]. 
  4.  Jacobus, geb. op 28 mei 1823 te Scheveningen [zh], ovl. (51 jaar oud) op 11 apr 1875 te Scheveningen [zh], volgt IXi
  5.  Frank, geb. op 26 mei 1827 te Scheveningen [zh]. 

Generatie IX

IXa.  Jan (Joannes) van der Zwan, (zn. van VIIIa), geb. op 7 jan 1808 te Scheveningen [zh], ged. op 10 jan 1808 te Scheveningen [zh], Visser/Mandenmaker, ovl. (81 jaar oud) op 9 mei 1889 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 20 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op 10 dec 1828 te 's Gravenhage, (ontb. door overlijden) met Baartje Pronk, dr. van Klaar Pronk en Leijbet Holmendaal, ged. op 23 okt 1808 te Katwijk, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) in 1832 te Scheveningen [zh]. 
 2 kinderen: 
  1.  Adriana, geb. op 9 mrt 1829 te Scheveningen [zh], ovl. (3 jaar oud) op 25 mrt 1832 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Maarten, geb. op 13 mrt 1831 te Scheveningen [zh]. 
  Jan (Joannes) van der Zwan, tr. (resp. 25 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op 24 jul 1833 te 's Gravenhage met Catharina Weijtmans, dr. van Balthazar Weijtmans en Maria van Kassel (Visdraagster), geb. in 1804 te Scheveningen [zh], Visdraagster, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 28 mrt 1879 te Scheveningen [zh]. 
 een zoon: 
  1.  Johannes, geb. op 28 mrt 1836 te Scheveningen [zh], ovl. (57 jaar oud) op 26 mrt 1894 te Scheveningen [zh], volgt Xa
  Catharina Weijtmans, dr. van Balthazar Weijtmans en Maria van Kassel (Visdraagster), tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 8 feb 1832 te 's Gravenhage, (ontb. door overlijden) met Cornelis Groen, geb. in 1806 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op 22 jul 1832 te Scheveningen [zh]. 

IXb.  Dirk Pieterse van der Zwan, (zn. van VIIIb), geb. op 24 mei 1789 te Scheveningen [zh], ged. op 31 mei 1789 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) op 3 jul 1816 met Pieternella de Ruiter, dr. van Arie Arendsz de Ruijter en Jaapje (Jacoba) den Dulk, geb. in 1794 te Scheveningen [zh]. 
 9 kinderen: 
  1.  Dirk Pieterse
  2.  Jannetje, geb. op 26 feb 1822 te Scheveningen [zh]. 
  3.  Jaapje, geb. op 12 nov 1823 te Scheveningen [zh]. 
  4.  Pieternella, geb. op 27 feb 1825 te Scheveningen [zh], ovl. (2 maanden oud) op 28 apr 1825 te Scheveningen [zh]. 
  5.  Pieter, geb. op 20 okt 1826 te Scheveningen [zh]. 
  6.  Arie, geb. op 7 apr 1828 te Scheveningen [zh], ovl. (3 jaar oud) op 25 mrt 1832 te Scheveningen [zh]. 
  7.  Dirk, geb. op 7 apr 1828 te Scheveningen [zh]. 
  8.  Teunis, geb. op 14 aug 1829 te Scheveningen [zh], ovl. (2 maanden oud) op 30 okt 1829 te Scheveningen [zh]. 
  9.  Cornelia, geb. op 25 jan 1831 te Scheveningen [zh], ovl. (5 maanden oud) op 1 jul 1831 te Scheveningen [zh]. 

IXc.  Frank Pieterse van der Zwan, (zn. van VIIIb), geb. op 19 okt 1790 te Scheveningen [zh], ged. op 24 okt 1790 te Scheveningen [zh], Viskoper, ovl. (46 jaar oud) op 2 okt 1837 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 28 en 16 jaar oud) op 30 jun 1819 te 's Gravenhage met Krijntje Taal, dr. van Arend Taal en Jacoba de Kra, geb. op 12 mrt 1803 te Scheveningen [zh], ovl. (80 jaar oud) op 25 apr 1883 te Scheveningen [zh]. 
 8 kinderen: 
  1.  Pieter Frank, geb. op 11 dec 1819 te Scheveningen [zh], ovl. (1 jaar oud) op 24 okt 1821 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Arend, geb. op 24 mrt 1821 te Scheveningen [zh], ovl. (59 jaar oud) op 12 dec 1880 te Scheveningen [zh], volgt Xb
  3.  Pieter Frank, geb. op 1 mrt 1823 te Scheveningen [zh], ovl. (5 jaar oud) op 11 okt 1828 te Scheveningen [zh]. 
  4.  Nicolaas, geb. op 13 aug 1824 te Scheveningen [zh]. 
  5.  Klaas, geb. in 1824 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op 26 aug 1825 te Scheveningen [zh]. 
  6.  Nicolaas, geb. op 18 dec 1825 te Scheveningen [zh]. 
  7.  Pieter Frank, geb. op 15 okt 1828 te Scheveningen [zh], ovl. (2 maanden oud) op 8 jan 1829 te Scheveningen [zh]. 
  8.  Johanna Jacoba, geb. op 30 jul 1831 te Scheveningen [zh], ovl. (11 maanden oud) op 6 jul 1832 te Scheveningen [zh]. 

IXd.  Maarten Hoek van der Zwan, (zn. van VIIIb), geb. op 13 aug 1806 te Scheveningen [zh], Metselaar, Bij vonnis van de Arr. rechtbank te ´s-Gravenhage onder curatele gesteld, ovl. (69 jaar oud) op 16 mei 1876 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) op 25 mrt 1829 te 's Gravenhage met Adriana Maria De Bruin van der Harst, ged. op 17 feb 1807 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op 14 dec 1862 te Scheveningen [zh]. 
 5 kinderen: 
  1.  Pieter, geb. op 17 aug 1829 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Cornelia Dina, geb. op 12 apr 1831 te Scheveningen [zh], ovl. (77 jaar oud) op 6 jan 1909 te Scheveningen [zh], volgt Xc
  3.  Cornelis, geb. in 1835 te Scheveningen [zh], Metselaar, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) op 26 nov 1861 te 's Gravenhage met Cornelia Maria Ploeg, dr. van Cornelis Ploeg en Maria Borgers, geb. in 1832 te Dinteloord [nb], Diensbode. 
  4.  Johanna Jacoba, geb. in 1837 te Scheveningen [zh], tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 22 apr 1863 te 's Gravenhage met Jacobus Oosterbaan, zn. van Pieter Johannes Oosterbaan (Zeilenmaker) en Kniertje Twilt, geb. in 1841 te Scheveningen [zh], zeilenmaker, dienende als loteling in het tweede regiment vesting artillerie. 
  5.  Frank, geb. op 17 sep 1838 te 's Gravenhage, ovl. (52 jaar oud) op 7 apr 1891 te Norg [dr]. 

IXe.  Dirkje van der Zwan, (dr. van VIIId), geb. op 20 mei 1814 te Scheveningen [zh], ovl. (35 jaar oud) op 19 aug 1849 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) op 23 nov 1842 te 's Gravenhage met haar achterneef Arend van der Zwan, (zn. van IXc) (zie Xb). 
 een zoon: 
  1.  Frank Pieter, geb. op 29 mei 1843 te Scheveningen [zh], ovl. (62 jaar oud) op 18 sep 1905 te Scheveningen [zh], volgt Xd

IXf.  Kornelis van der Zwan, (zn. van VIIId), geb. op 10 mrt 1822 te Scheveningen [zh], viskuiper; timmerman, ovl. (65 jaar oud) op 7 okt 1887 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 42 en 39 jaar oud) op 19 okt 1864 te 's Gravenhage met Helena Grootveld, geb. op 18 apr 1825 te Scheveningen [zh], ovl. (75 jaar oud) op 23 sep 1900 te Scheveningen [zh]. 
 een zoon: 
  1.  Zier, geb. op 18 jul 1867 te Scheveningen [zh], ovl. (72 jaar oud) op 8 sep 1939 te Scheveningen [zh], volgt XeIXg.  Jacobus van der Zwan, (zn. van VIIIe), geb. op 14 dec 1793, ged. op 15 dec 1793 te Scheveningen [zh], Visverkoper, Zijn bijnaam was Koos 't mannetje, ovl. (79 jaar oud) op 14 apr 1873 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op 9 nov 1814 te 's Gravenhage met Willemina Batenburg, dr. van Huijbert Willemsz Batenburg en Dirkje Arens van Zaanen, ged. op 15 sep 1793 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 13 sep 1825 te Scheveningen [zh]. 
 4 zonen: 
  1.  Hendrik, geb. op 14 nov 1815 te Scheveningen [zh], ovl. (41 jaar oud) op 3 sep 1857 te Scheveningen [zh], volgt Xf
  2.  Dirkje, geb. op 5 nov 1818 te Scheveningen [zh], ovl. (7 maanden oud) op 19 jun 1819 te Scheveningen [zh]. 
  3.  Dirk, geb. in 1822 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op 27 sep 1877 te Scheveningen [zh], volgt Xg
  4.  Teun, geb. op 23 jun 1825 te Scheveningen [zh], ovl. (3 maanden oud) op 23 sep 1825 te Scheveningen [zh]. 
  Jacobus van der Zwan, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) (2) op 29 okt 1828 te 's Gravenhage met Martijntje Baak, dr. van Jan Jansz Blaak en Marijtje Knoester, geb. op 17 aug 1793 te Scheveningen [zh], ovl. (72 jaar oud) op 20 jul 1866 te Scheveningen [zh]. 
 3 kinderen: 
  1.  Margreta, geb. op 12 aug 1829 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Johanna
  3.  Teunis
  Martijntje Baak, dr. van Jan Jansz Blaak en Marijtje Knoester, tr. (1) met Krijn Roeleveld

IXh.  Nicolaas van der Zwan, (zn. van VIIIe), geb. in 1802 te Scheveningen [zh], Visverkoper, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) op 7 jul 1824 te 's Gravenhage met Maria de Ruiter, dr. van Jan de Ruiter en Kniertje Korvink, geb. in 1807 te 's Gravenhage. 
 5 kinderen: 
  1.  Teunis, geb. op 8 sep 1824 te Scheveningen [zh], ovl. (3 maanden oud) op 21 dec 1824 te Scheveningen [zh]. 
  2.  Kniertje, geb. op 11 sep 1825 te Scheveningen [zh]. 
  3.  Teunis, geb. op 3 jun 1827 te Scheveningen [zh]. 
  4.  Jannetje, geb. op 22 mrt 1829 te Scheveningen [zh], ovl. (58 jaar oud) op 21 sep 1887 te 's Gravenhage, volgt Xh
  5.  Margaretha, geb. op 2 mrt 1832 te Scheveningen [zh]. 

IXi.  Jacobus van der Zwan, (zn. van VIIIf), geb. op 28 mei 1823 te Scheveningen [zh], Arbeider, ovl. (51 jaar oud) op 11 apr 1875 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) op 9 aug 1843 te 's Gravenhage met Sijntje (Clasina) Bron, dr. van Gerrit Bron (Viskoper) en Gerritje Roos, geb. op 15 mei 1825 te Scheveningen [zh]. 
 2 zonen: 
  1.  Frank, geb. in 1848 te Scheveningen [zh], volgt Xi
  2.  Gerrit, geb. in 1850 te Scheveningen [zh], volgt Xj

Generatie X

Xa.  Johannes van der Zwan, (zn. van IXa), geb. op 28 mrt 1836 te Scheveningen [zh], ovl. (57 jaar oud) op 26 mrt 1894 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) (1) op 29 mei 1867 te 's Gravenhage met Cornelia Turfboer, dr. van Bastiaan Turfboer en Joanna Roos, geb. op 18 jul 1839 te Scheveningen [zh], ovl. (35 jaar oud) op 10 nov 1874 te Scheveningen [zh]. 
 een kind: 
  1.  Naamloos, geb. en ovl. op 29 okt 1874 te Scheveningen [zh]. 
  Johannes van der Zwan, tr. (resp. 39 en 26 jaar oud) (2) op 30 jun 1875 te 's Gravenhage met Neeltje Keus, dr. van Arie Keus en Clazina Spaans, geb. op 7 feb 1849 te Scheveningen [zh], ovl. (89 jaar oud) op 28 okt 1938 te Scheveningen [zh]. 
 een zoon: 
  1.  Johannes Josephus, geb. op 29 jul 1882 te Scheveningen [zh], ovl. (68 jaar oud) op 6 jan 1951 te Scheveningen [zh], volgt XIa

Xb.  Arend van der Zwan (Xb), (zn. van IXc), geb. op 24 mrt 1821 te Scheveningen [zh], ovl. (59 jaar oud) op 12 dec 1880 te Scheveningen [zh], tr. met zijn achternicht Dirkje van der Zwan (zie IXe). 

Xc.  Cornelia Dina van der Zwan, (dr. van IXd), geb. op 12 apr 1831 te Scheveningen [zh], ovl. (77 jaar oud) op 6 jan 1909 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) op 30 aug 1854 te 's Gravenhage met Jacobus Dijkhuizen, geb. op 9 jun 1836 te Scheveningen [zh], Zeevisser, ovl. (45 jaar oud) op 29 apr 1882 te Op Zee Gebleven. 
 een dochter: 
  1.  Berendina, geb. op 2 nov 1867 te Scheveningen [zh], ovl. (66 jaar oud) op 11 nov 1933 te Scheveningen [zh], tr. met Zier van der Zwan, (zn. van IXf) (zie Xe). 8 kinderen. Xd.  Frank Pieter van der Zwan, (zn. van Xb en IXe), geb. op 29 mei 1843 te Scheveningen [zh], ovl. (62 jaar oud) op 18 sep 1905 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op 28 aug 1867 te 's Gravenhage met Jacoba Knoester, geb. op 14 aug 1846 te Scheveningen [zh]. 
 een dochter: 
  1.  Johanna, geb. op 8 apr 1875 te Scheveningen [zh], volgt XIb

Xe.  Zier van der Zwan, (zn. van IXf), geb. op 18 jul 1867 te Scheveningen [zh], zeevisser, ovl. (72 jaar oud) op 8 sep 1939 te Scheveningen [zh], tr. (beiden 20 jaar oud) op 28 dec 1887 te Scheveningen [zh] met Berendina Dijkhuizen, (dr. van Xc). 
 8 kinderen: 
  1.  Leentje, geb. op 4 mrt 1888 te 's Gravenhage. 
  2.  Jacoba Cornelia, geb. op 23 sep 1889 te 's Gravenhage. 
  3.  Cornelis, geb. op 17 sep 1890 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1971 te Sydney, volgt XIc
  4.  Helena, geb. op 8 mrt 1893 te 's Gravenhage. 
  5.  Cornelia Dina, geb. op 19 feb 1895 te 's Gravenhage. 
  6.  Jacob, geb. op 22 feb 1901 te 's Gravenhage. 
  7.  Wouter, geb. op 30 dec 1906 te 's Gravenhage. 
  8.  Levenloos geboren zoon, geb. op 15 jul 1909. Xf.  Hendrik van der Zwan, (zn. van IXg), geb. op 14 nov 1815 te Scheveningen [zh], 
 Hendrik is de bet-over-grootvader van de eigenaren van de firma Jaczon (onder andere direkteur Jacob overleden in 1977) 
 Ovl. (41 jaar oud) op 3 sep 1857 te Scheveningen [zh], tr. (beiden 21 jaar oud) op 21 jun 1837 te 's Gravenhage met Cornelia Pronk, dr. van Cornelis Pronk en Pieternella IJspolder, geb. op 20 aug 1815 te Scheveningen [zh], ovl. (79 jaar oud) op 15 mei 1895 te Scheveningen [zh]. 
 2 kinderen: 
  1.  Willem, geb. op 31 jul 1837 te Scheveningen [zh], ovl. (88 jaar oud) op 25 okt 1925 te Scheveningen [zh], volgt XId
  2.  Petronella, geb. op 30 sep 1848 te Scheveningen [zh], ovl. (50 jaar oud) op 22 jan 1899 te Scheveningen [zh], volgt XIeXg.  Dirk van der Zwan, (zn. van IXg), geb. in 1822 te Scheveningen [zh], 
 Dirk was vishandelaar officieel, hij bezat een erf in de Korendikstri't 44 
 In 1877 was ie samen met ene Knoester en wat anderen van mening dat de Hervormde kerk te veel was gaan dwalen. en ging ie naar de Wagenstraat in Den Haag ter kerke en in dat jaar stichtte hij met hen en een dominee, de Gereformeerde kerk van Scheveningen, waar hij ouderling werd. Ze lieten al gauw een kerk bouwen aan de Nieuwe Laantjes 
 Ovl. (Ongeveer 55 jaar oud) op 27 sep 1877 te Scheveningen [zh], tr. (ongeveer 26 jaar oud) op 26 jul 1848 te 's Gravenhage met Opoe Liesebeth (Elisabeth) Onderwater, dr. van Bastiaan Onderwater en Nelletje van Adrichem. 
 9 kinderen: 
  1.  Jacobus, geb. op 22 dec 1849 te Scheveningen [zh], ovl. (69 jaar oud) op 4 feb 1919 te Scheveningen [zh], volgt XIf
  2.  Bastiaan, geb. op 7 mrt 1855 te Scheveningen [zh], ovl. (76 jaar oud) op 26 nov 1931 te Scheveningen [zh], volgt XIg
  3.  Petronella, geb. in 1856, tr. met Daan van der Harst, geb. in 1850. 
  4.  Willempje, geb. in 1860. 
  5.  Daan, geb. in 1862. 
  6.  Hein (Hendrik), geb. op 21 feb 1859 te Scheveningen [zh], ovl. (66 jaar oud) op 8 dec 1925 te Scheveningen [zh], volgt XIh
  7.  Martinus, geb. op 27 mei 1863 te Scheveningen [zh]. 
  8.  Alida Margaretha, geb. op 6 okt 1865 te Scheveningen [zh], tr. (21 jaar oud) op 16 feb 1887 te Scheveningen [zh] met Johannes Verbaan, ovl. op 10 mrt 1929 te Scheveningen [zh]. 
  9.  Dirk, geb. op 8 mrt 1868 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1945 te De Lutte [ov]. 

Xh.  Jannetje van der Zwan, (dr. van IXh), geb. op 22 mrt 1829 te Scheveningen [zh], ovl. (58 jaar oud) op 21 sep 1887 te 's Gravenhage, tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) op 19 sep 1849 te 's Gravenhage (getuigen: gerrit Blok 50jr Koopman en Cornelis Groen 44 jr Visser en Minnekus Pronk 65 jr Particulier en Pieter Stade 54 jr Behanger) met Cornelis van der Toorn, zn. van Cornelis van der Toorn en Maria den Dulk (Stalhoudster), geb. in 1828 te Scheveningen [zh], Voerman. 
 een zoon: 
  1.  Cornelis, geb. op 16 aug 1848 te 's Gravenhage. 

Xi.  Frank van der Zwan, (zn. van IXi), geb. in 1848 te Scheveningen [zh], tr. (ongeveer 30 jaar oud) op 22 mei 1878 te 's Gravenhage met Petronella Spaans
 een zoon: 
  1.  Gerardus, volgt XIi

Xj.  Gerrit van der Zwan, (zn. van IXi), geb. in 1850 te Scheveningen [zh], Arbeider, Gerrit diende bij het vierde regiment Infanterie in oktober 1873, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op 8 okt 1873 met Neeltje Pronk, dr. van Arie Pronk en Dirkje Duivenbode (Werkster), geb. in 1848 te Scheveningen [zh], Werkster. 
 een zoon: 
  1.  Gerrit (Gerard), geb. in 1879 te Scheveningen [zh], volgt XIj

Generatie XI

XIa.  Johannes Josephus van der Zwan, (zn. van Xa), geb. op 29 jul 1882 te Scheveningen [zh], Visser, ovl. (68 jaar oud) op 6 jan 1951 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) op 17 feb 1904 te 's Gravenhage met Maria Spaans, dr. van Gerrit Spaans (Visser) en Maria Kuiper, geb. op 23 nov 1881 te Scheveningen [zh]. 
 een zoon: 
  1.  Johannes, geb. op 21 okt 1904 te Scheveningen [zh], volgt XIIa

XIb.  Johanna van der Zwan, (dr. van Xd), geb. op 8 apr 1875 te Scheveningen [zh], tr. met Evert Groen, zn. van Arie Groen en Martina Knoester, geb. op 12 mrt 1873 te Scheveningen [zh]. 
 een dochter: 
  1.  Dirkje

XIc.  Cornelis van der Zwan, (zn. van Xe), geb. op 17 sep 1890 te Scheveningen [zh], zeevisser, 
 Tijdens de 2e wereld oorlog raken Cornelis en zijn vrouw Arendje elkaar uit het oog. Cornelis overleeft de oorlog in Indonesie en wijkt na de oorlog uit naar Australie. Hij heeft dan gehoord dat Scheveningen is gebombardeerd en vermoedt dat zijn vrouw en kinderen dit niet hebben overleefd. Helaas heeft hij dit niet gecontroleerd want zijn vrouw Arendje en de kinderen hadden het bombardement wel degelijk overleeft. Twee volwassen zonen in Peru en Engeland wisten wel van vaders overleven maar kwamen zelf pas in de jaren 60 naar Nederland terug. In de tussentijd was er geen contact geweest. 
 Als een neef van Jacobus toevallig in Australie is, ziet hij iemand lopen die hij herkent van foto´s. Het blijkt zijn doodgewaande oom te zijn. Zo is het contact hersteld al zijn de echtlieden nooit meer als echtpaar bij elkaar gekomen 
 Ovl. (Ongeveer 80 jaar oud) in 1971 te Sydney, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 31 dec 1913 te 's Gravenhage (getuigen: Zier Roos, 26 jr zeevisser en Cornelis Verbaan, 28 jaar en ook zeevisser) met Arendje Verbaan, dr. van Cornelis Verbaan en Maria de Zwart, geb. op 23 dec 1888 te Scheveningen [zh], ovl. (ongeveer 100 jaar oud) in 1989 te Scheveningen [zh]. 
 7 kinderen: 
  1.  Barendina, geb. op 4 feb 1915 te 's Gravenhage. 
  2.  Cornelis, geb. op 12 aug 1916 te 's Gravenhage. 
  3.  Zier, geb. op 22 apr 1918 te 's Gravenhage. 
  4.  Maria, geb. op 4 jan 1920 te 's Gravenhage. 
  5.  Arie Cornelis, geb. op 25 jul 1921 te 's Gravenhage. 
  6.  Jacobus, geb. op 18 dec 1926 te 's Gravenhage. 
  7.  Gijsbertus, geb. op 3 dec 1932 te 's Gravenhage. XId.  Willem van der Zwan, (zn. van Xf), geb. op 31 jul 1837 te Scheveningen [zh], ovl. (88 jaar oud) op 25 okt 1925 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 14 jan 1863 te 's Gravenhage met Pieternella Verbaan, geb. op 22 aug 1836 te Scheveningen [zh], ovl. (76 jaar oud) op 11 nov 1912 te Scheveningen [zh]. 
 3 zonen: 
  1.  Willem, geb. op 18 feb 1869 te Scheveningen [zh], ovl. (68 jaar oud) op 2 feb 1938 te Scheveningen [zh], volgt XIIb
  2.  Daniel, volgt XIIc
  3.  Hendrik, geb. op 28 nov 1863 te Scheveningen [zh], ovl. te Scheveningen [zh]. XIe.  Petronella van der Zwan, (dr. van Xf), geb. op 30 sep 1848 te Scheveningen [zh], ovl. (50 jaar oud) op 22 jan 1899 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 17 en 25 jaar oud) op 18 apr 1866 te Scheveningen [zh] met Gijsbert Oosterbaan, zn. van Krijn Oosterbaan en Catrina Bruin, geb. op 28 jan 1841 te Scheveningen [zh], ovl. (50 jaar oud) in nov 1891 te Scheveningen [zh]. 
 3 kinderen: 
  1.  Martina Catharina
  2.  Karel
  3.  Krijn

XIf.  Jacobus van der Zwan, (zn. van Xg), geb. op 22 dec 1849 te Scheveningen [zh], ovl. (69 jaar oud) op 4 feb 1919 te Scheveningen [zh], tr. (21 jaar oud) op 18 jan 1871 te 's Gravenhage met Elisabeth Dijkhuizen
 een dochter: 
  1.  Pieternella, geb. op 19 nov 1876 te 's Gravenhage, ovl. (63 jaar oud) op 4 mei 1940 te 's Gravenhage, Dit echtpaar heeft 9 kinderen, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 7 jun 1899 te 's Gravenhage met Johannes Frederik Keus, zn. van Cornelis Keus (Kleermaker) en Johanna Sophia den Dulk, geb. op 10 dec 1874 te 's Gravenhage, kleermaker, ovl. (76 jaar oud) op 21 jan 1951 te 's Gravenhage. XIg.  Bastiaan van der Zwan, (zn. van Xg), geb. op 7 mrt 1855 te Scheveningen [zh], ovl. (76 jaar oud) op 26 nov 1931 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op 30 apr 1879 te 's Gravenhage met Geurtje Knoester, dr. van Pieter Knoester en Geurtje Fieret, geb. op 24 okt 1857 te 's Gravenhage. 
 12 kinderen: 
  1.  Dirk, geb. op 1 feb 1880 te 's Gravenhage, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1965 te 's Gravenhage, volgt XIId
  2.  Bastiaan, geb. in 1883 te 's Gravenhage, volgt XIIe
  3.  Guus, geb. in 1884 te 's Gravenhage, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) in 1973, tr. met Adriaan W van Hamel, geb. in 1880. 
  4.  Lies, geb. in 1887 te 's Gravenhage, volgt XIIf
  5.  Truus (Geertruida), geb. in 1890 te 's Gravenhage. 
  6.  Jacoba, geb. in 1890 te 's Gravenhage. 
  7.  Alida Margaretha, geb. in 1892 te 's Gravenhage, volgt XIIg
  8.  Krien (Kniertje), geb. op 1 feb 1894 te 's Gravenhage. 
  9.  Huberta, geb. op 23 feb 1896 te 's Gravenhage. 
  10.  Cornelia, geb. op 4 feb 1898 te 's Gravenhage, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1980 te 's Gravenhage. 
  11.  Pieter, tr. met Bep Klein
  12.  Martinus, tr. met Jacoba Woerdenbach

XIh.  Hein (Hendrik) van der Zwan, (zn. van Xg), geb. op 21 feb 1859 te Scheveningen [zh], Vishandelaar, 
 Hendrik mocht, na het overlijden van zijn vrouw Cornelia van der Harst, niet met zijn huishoudster trouwen. Zijn vader Dirk vond dat "beneden zijn stand". 
 Hij was ook nog visafslager op het strand en later aan de haven 
 Ovl. (66 jaar oud) op 8 dec 1925 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 23 mei 1883 te Scheveningen [zh] met Cornelia van der Harst, dr. van Pieter van der Harst (stalhouder) en Cornelia van der Harst, geb. in 1861 te Scheveningen [zh], 
 Cornelia van der Harst de dochter van de eigenaar van het paardenland wat nu Harstenhoek heet en een prachtig natuurreservaat is, waar bij gebrek aan konijnen (allemaal gestorven aan een ziekte) nu anno 202 weer paardjes lopen maar dan van die kleintjes. 
 Ovl. (Ongeveer 33 jaar oud) op 6 okt 1894 te 's Gravenhage. 
 7 kinderen: 
  1.  Elisabeth, geb. op 18 feb 1884 te Scheveningen [zh], ovl. (87 jaar oud) op 29 dec 1971 te Scheveningen [zh], tr. (23 jaar oud) op 29 mei 1907 te Scheveningen [zh] met Jakob Anthonie de Hoog
  2.  Pieter, geb. op 3 feb 1885 te Scheveningen [zh], ovl. in 1885. 
  3.  Pieter, geb. op 7 jun 1886, volgt XIIh
  4.  Cornelia, geb. in 1888, tr. met Pieter Knoester
  5.  Riek (Hendrika), geb. in 1889, volgt XIIi
  6.  Dirk, geb. in 1890. 
  7.  Daan (Daniël), geb. op 30 mrt 1892 te Velsen-Noord [nh], Machinebankwerker, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) op 19 nov 1919 te 's Gravenhage met Johanna Plugge, dr. van Dirk Plugge (Kuiper) en Antje Vreugdenhil, geb. in 1892 te Scheveningen [zh]. 

XIi.  Gerardus van der Zwan, (zn. van Xi), tr. op 24 jan 1906 te 's Gravenhage met Arendje Plug
 een dochter: 
  1.  Anna, geb. op 29 dec 1905 te Scheveningen [zh], volgt XIIjXIj.  Gerrit (Gerard) van der Zwan, (zn. van Xj), geb. in 1879 te Scheveningen [zh], Arbeider, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) op 3 jan 1900 te 's Gravenhage met Jobje de Ruijter, dr. van Gijsbert de Ruijter en Adriana Vink, geb. in 1881 te Scheveningen [zh], Dienstbode. 
 een zoon: 
  1.  Gerrit, geb. op 21 mei 1900 te Scheveningen [zh], volgt XIIk

Generatie XII

XIIa.  Johannes van der Zwan, (zn. van XIa), geb. op 21 okt 1904 te Scheveningen [zh], Voerman, tr. (resp. 20 en ongeveer 16 jaar oud) op 19 nov 1924 te 's Gravenhage met Cornelia den Heijer, dr. van Cornelis den Heijer (Zeevisser) en Adriana Rog, geb. in 1908 te Scheveningen [zh]. 
 een zoon: 
  1.  Pieter, tr. met Kniertje Roos, dr. van Arie Roos en Maria Ros. 

XIIb.  Willem van der Zwan, (zn. van XId), geb. op 18 feb 1869 te Scheveningen [zh], ovl. (68 jaar oud) op 2 feb 1938 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) op 18 mei 1892 te Vlaardingen [zh] met Johanna Petronella Wapenaar, dr. van Willem Wapenaar (verver) en Geertje (Geertruida) Boer, geb. op 10 apr 1871 te Schiedam [zh], ovl. (73 jaar oud) op 28 sep 1944 te 's Gravenhage. 
 een zoon: 
  1.  Jaap (Jacobus Johannes), geb. op 27 jan 1910 te Scheveningen [zh], ovl. (75 jaar oud) op 6 okt 1985 te 's Gravenhage, volgt XIIIaXIIc.  Daniel van der Zwan, (zn. van XId), tr. met Neeltje van der Toorn
 een dochter: 
  1.  Pieternella, tr. met Pieter Roeleveld

XIId.  Dirk van der Zwan, (zn. van XIg), geb. op 1 feb 1880 te 's Gravenhage, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1965 te 's Gravenhage, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 2 mei 1906 te 's Gravenhage met Martijntje van der Toorn, dr. van Maarten van der Toorn en Martina Knoester, geb. op 16 jul 1881 te 's Gravenhage, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) in 1973 te 's Gravenhage. 
 2 zonen: 
  1.  Bastiaan, volgt XIIIb
  2.  Maarten, volgt XIIIc

XIIe.  Bastiaan van der Zwan, (zn. van XIg), geb. in 1883 te 's Gravenhage, tr. met Margaretha de Mos
 5 kinderen: 
  1.  Pieter J Daniel
  2.  Johanna
  3.  Bastiaan
  4.  Geurtje
  5.  Minnekus

XIIf.  Lies van der Zwan, (dr. van XIg), geb. in 1887 te 's Gravenhage, tr. met Eric Wolfgang Tremel, geb. in 1880 te 's Gravenhage. 
 een dochter: 
  1.  Zita Marie Gusta Annatremel

XIIg.  Alida Margaretha van der Zwan, (dr. van XIg), geb. in 1892 te 's Gravenhage, tr. met J J van Toorn, geb. in 1890. 
 5 kinderen: 
  1.  Bas
  2.  Guus
  3.  Alie
  4.  Bep
  5.  Jaap

XIIh.  Pieter van der Zwan, (zn. van XIh), geb. op 7 jun 1886, 
 Opa van degene die de site http://home.orange.nl/vanduijvenboden/familievanderzwan.html 
 heeft gemaakt, 
 tr. (27 jaar oud) op 15 jun 1913 met Dirkje de Vreugd
 5 kinderen: 
  1.  Maria, geb. op 22 sep 1913. 
  2.  Maria, geb. op 17 jan 1915, volgt XIIId
  3.  Hendrik, geb. op 8 aug 1917. 
  4.  Wilhelmina, geb. op 29 okt 1919. 
  5.  Elisabeth, geb. op 25 aug 1922. 

XIIi.  Riek (Hendrika) van der Zwan, (dr. van XIh), geb. in 1889, tr. met ? van Duivenboden, postbode te Scheveningen, Zijn later in Amsterdam gaan wonen. 
 een zoon: 
  1.  Cornelis, cafehouder. 

XIIj.  Anna van der Zwan, (dr. van XIi), geb. op 29 dec 1905 te Scheveningen [zh], dienstbode, tr. (beiden 18 jaar oud) op 1 okt 1924 te 's Gravenhage met Jozef Onderwater, zn. van Cornelis Onderwater (bloemist) en Aagje van Rijn, geb. op 28 mrt 1906 te 's Gravenhage, bloemist. 
 5 kinderen: 
  1.  Cornelis Gerardus, geb. op 10 mrt 1925 te 's Gravenhage. 
  2.  Nicolaas, geb. op 22 jun 1927 te 's Gravenhage. 
  3.  Aagje, geb. op 20 jul 1929 te 's Gravenhage. 
  4.  Arendje, geb. op 20 okt 1931 te 's Gravenhage. 
  5.  Jozef, geb. op 25 okt 1937 te 's Gravenhage. XIIk.  Gerrit van der Zwan, (zn. van XIj), geb. op 21 mei 1900 te Scheveningen [zh], tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) op 3 aug 1921 akte B1157 te Scheveningen [zh] met Clara Pronk, dr. van Dirk Pronk (Visser) en Johanna Schaap (Diensbode), geb. op 3 sep 1901 te Scheveningen [zh]. 
 een dochter: 
  1.  Clara (Clara Jacoba Helena), geb. op 6 dec 1935 te Scheveningen [zh], volgt XIIIeGeneratie XIII

XIIIa.  Jaap (Jacobus Johannes) van der Zwan, (zn. van XIIb), geb. op 27 jan 1910 te Scheveningen [zh], ovl. (75 jaar oud) op 6 okt 1985 te 's Gravenhage, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op 17 mrt 1937 te Vollenhove [ov] met Hendrika Spit, dr. van Jan Marten Spit en Jansje van der Linden, geb. op 24 jan 1909 te Vollenhove [ov], ovl. (81 jaar oud) op 29 apr 1990 te 's Gravenhage. 
 een dochter: 
  1.  Hennie (Hendrika Petronella), geb. op 11 aug 1947 te 's Gravenhage. XIIIb.  Bastiaan van der Zwan, (zn. van XIId), tr. met Arina Clara Zuurmond
 2 kinderen: 
  1.  Marianne, volgt XIVa
  2.  Dirk, volgt XIVb

XIIIc.  Maarten van der Zwan, (zn. van XIId), tr. met Catharina Jeanette Andriesse, ovl. op 4 mrt 2004. 
 2 dochters: 
  1.  Inge
  2.  Brigitta

XIIId.  Maria van der Zwan, (dr. van XIIh), geb. op 17 jan 1915, 
 Moeder van degeen die de site http://home.orange.nl/vanduijvenboden/familievanderzwan.html 
 heeft gemaakt, 
 tr. met Johannes van Duyvenboden
 een zoon: 
  1.  Dick,  
   Deze man heeft 2 schitterende familie sites gemaakt. Zowel van der Zwan http://home.orange.nl/vanduijvenboden/familievanderzwan.html als mede van Duyvenboden http://members.multimania.nl/vanduijvenboden2/fam.html 
   Ik raad u aan deze sites door te nemen. 

XIIIe.  Clara (Clara Jacoba Helena) van der Zwan, (dr. van XIIk), geb. op 6 dec 1935 te Scheveningen [zh], Foto is gemaakt door Thom Hesterman, tr. met Roos
 2 dochters: 
  1.  Annemieke
  2.  Petra, geb. op 8 mrt 1963 te 's Gravenhage, Foto is gemaakt door Thom Hesterman. Generatie XIV

XIVa.  Marianne van der Zwan, (dr. van XIIIb), tr. met Theo Klumpers
 een kind: 
  1.  Onbekend

XIVb.  Dirk van der Zwan, (zn. van XIIIb), tr. op 16 jun 1988 te 's Gravenhage met Yvonne Marianne de Swart
 2 kinderen: 
  1.  Roos
  2.  Jesper